Oáza uprostřed vyprahlé krajiny. Na jihu Moravy vzniká ráj pro ptáky

Ptačí park Kosteliska je domovem řady vzácných ptačích druhů.

Podmáčené louky, mokřady i suché písčité hrúdy. U Dubňan na jihu Moravy vzniká od minulého roku Ptačí park Kosteliska. Loni se podařilo vykoupit klíčové pozemky, od letoška budou ornitologové obnovovat a rozšiřovat biotop, aby se tu dařilo ptákům a dalším živočichům. Vše s využitím tradičních metod hospodaření jako je pastva, kosení nebo ořez vrb na hlavu.

O vznikajícím Ptačím parku Kosteliska jsme už dříve psali v tomto článku.

Ještě předloni bylo území v nivě říčky Kyjovky neprostupnou džunglí zarostlou invazními druhy rostlin. Loni ornitologové z jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické začali kosením, vyřezáváním dřevin a pastvou ovcí vytvářet vhodné podmínky pro mokřadní, vodní i luční ptáky. A napočítali 162 druhů.

Letos chtějí ornitologové péči o přírodně cenné území zefektivnit. Pomůže v tom tříletý grant z Norských fondů. „Mozaiková seč v kombinaci s pastvou podpoří například konipasy luční a bekasiny otavní. Vyřezáním náletových dřevin dojde k osvětlení zastíněných tůní, čímž podpoříme čírky modré a lžičáky pestré, ale také obojživelníky kuňku obecnou či ropuchu obecnou. Pastvou velkého skotu přilákáme například dudky chocholaté. Plánovaných opatření je celá řada a těžit z nich budou nejenom ptáci, ale i obojživelníci, hmyz a další živočišné druhy a rostliny,“ uvedl Gašpar Čamlík, jednatel Jihomoravské pobočky ČSO.

Pestrá mozaika zvířat a rostlin

V Ptačím parku Kosteliska se prolíná mozaika vodních ploch, rákosin, luk, lesíků, ale také suchých písčin. „Prostředí obdobného charakteru je nutné udržovat a pečovat o něj. Z pohledu ochrany přírody a krajiny má význam především kvůli velké druhové pestrosti. Ochranou přirozených mokřadů, a obnovou tradičního hospodaření se původně nehostinné území mění v mokřadní ráj pro ptáky a další živočichy,“ vysvětlil Čamlík.

K druhům, které na Kosteliskách hnízdí, patří bukač velký, bukáček malý, moudivláček lužní, čejka chocholatá či vodouš rudonohý. Pravidelně sem zaletují také vzácné pisily čáponohé. „V ptačím parku ale prozatím ještě nehnízdily. Věříme, že časem se to podaří. Opatření, která děláme, v tom mohou významně pomoci,“ doufá Čamlík.

Z vzácných druhů na Kosteliska aktuálně zaletují například volavky červené. Pozorovat lze i kolpíky bílé – brodivé ptáky, kteří jsou nezaměnitelní díky lžícovitě rozšířenému zobáku, díky kterému cedí potravu v mělkých vodách.

Přečtěte si  ČEZ postaví ve Vítkovicích největší akumulátor v ČR. Pomůže stabilizovat energetickou soustavu

Prioritními druhy jsou na Kosteliskách ptáci, ale cílem je vytvářet vhodné podmínky i pro další druhy rostlin a živočichů. Ornitologové také plánují exkurze pro veřejnost. Pokračovat budou i výkupy dalších pozemků především z darů od veřejnosti.

Podívejte se na video o Ptačím parku Kosteliska

Ptačí park Kosteliska se rozprostírá v nivě říčky Kyjovky v bezprostřední blízkosti Mutěnických rybníků. Jedná se o velmi dynamické prostředí, v minulosti tu byl několikrát rybník, mokřad, nivní louka a pole, některá vyvýšená místa jsou suchá a písčitá se zbytky pískomilné vegetace. Území spravuje Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické.

Zdroj, foto a video: ČSO

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*