Ochránci přírody chtějí vrátit les divočině. Koupili další pozemek v Bílých Karpatech

Vykoupený pozemek navazuje na rezervaci Ščúrnica, která je pokusem o obnovu zdravého lesa i přírodovědnou laboratoří.

Ochránci přírody z Valašska koupili v Bílých Karpatech přes čtyři hektary převážně smrkových porostů. Les přímo navazující na známou Ščúrnici v budoucnu rozšíří zdejší přirozené porosty.

Ze smrkové monokultury bude pestrý les

Cílem projektu Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) s názvem Místo pro přírodu je nejen zachraňovat přírodně cenné lokality, ale také pomáhat přírodě navrátit se tam, odkud byla v minulosti vytlačena. Takovým územím je i větší část lesního porostu na návrší Polomy, který nově ochránci přírody zakoupili.

“Jedná se o zhruba 40 let starou smrkovou monokulturu, jen tu a tam s nějakým zachovalým prastarým bukem či javorem. Smrčina, která je z biologického hlediska velmi chudá, vzhledem k přímé návaznosti na rozlehlý komplex přírodě blízkých jedlobukových, bukohabrových i dalších zajímavých porostů Ščúrnice má však velký potenciál,” informoval koordinátor projektu Místo pro přírodu Jan Moravec. Cílem ochránců přírody je podle něj převést tyto porosty cílenými zásahy na přírodě blízký lesní porost a ten poté ponechat přirozenému vývoji, stejně jako je tomu na navazující Ščúrnici.

“Soukromá rezervace” Ščúrnica

Ochránci přírody spolupracují s vědci

Na projektu Ščúrnice nezisková organizace od počátku spolupracuje s lesníky i vědeckou obcí. “V této souvislosti je dobré vzpomenou dnes již bohužel zesnulého docenta Antonína Bučka z brněnské Mendelovy univerzity, který stál u samých počátků ‘soukromé rezervace’ před 17 lety,” uvedl Moravec.

„Nová Ščúrnica“, jak lokalitu ochránci přírody nazývají, skýtá prostor pro dlouhodobá pozorování, měření, výzkumy přeměny smrkové monokultury na přírodě blízký les, pro porovnávání těchto změn se sousedními bezzásahovými porosty ve stejných podmínkách, umožňuje vyzkoušení různých postupů na jedné ploše. “Jsme rádi, když Místa pro přírodu neslouží pouze přírodě, ale i vědě a vzdělávání, a zde je k tomu naprosto ideální příležitost,” dodal Moravec.

K novému výkupu ochránci přírody využili zejména milionový dar, který poskytl jeden z dárců sbírky Místo pro přírodu. Sám o sobě by ale nestačil, záměru pomáhá cela řada menších dárců.

Zdroj: ČSOP, foto: Místo pro přírodu

Související články

Přečtěte si  Zemřel emeritní prorektor Mendelovy univerzity, chemik Vojtěch Adam. Bylo mu 42 let

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*