Olomouc zkusí třídit odpad z kuchyně, zatím na sídlišti

Tmavohnědá popelnice na gastroodpad

Díky zodpovědnosti svých občanů se hanácká metropole pravidelně umisťuje na předních příčkách soutěží v třídění odpadu. Další možnost, jak ještě více ulevit plným nádobám na směsný odpad, dostanou občané Olomouce od 1. listopadu.

Zatím na zkoušku se na sídlišti Povel objeví čtyřicet nových nádob na sběr gastroopadu. Ten následně najde využití při výrobě bioplynu, potažmo biometanu, elektřiny a tepla v Rapotíně, kam jej bude svážet společnost Energy financial group, která bude sběr gastroodpadu v Olomouci na základě smlouvy s městem zajišťovat. Pokud se třídění a sběr gastroodpadu na sídlišti Povel osvědčí, zhruba v polovině příštího roku by se tyto sběrné nádoby mohly nacházet i jinde ve městě.

„Větší separaci vytřiditelných složek biologicky rozložitelného komunálního odpadu nám nově ukládá legislativa a já jsem moc rád, že se nám podařilo navázat spolupráci s firmou, která projekt „Třídím gastro“ úspěšně odstartovala už na Šumpersku,” uvedl náměstek olomouckého primátora Otakar Bačák.

Gastroodpad není bioodpad

V Olomouci lidé tuto možnost najdou od listopadu na čtyřiceti místech lidnatého sídliště Povel, kde mohou do tmavohnědých popelnic s označením „gastroodpad“ vhazovat kuchyňské zbytky či prošlé potraviny. “Podtrhuji tmavě hnědé, protože světle hnědé nádoby na bioodpad již v ulicích máme a právě v nich mnohdy nesprávně končí gastroodpad živočišného původu, který tam nepatří. Věřím, že pokud budou Olomoučané této možnosti využívat, podaří se poměrně výrazně snížit podíl směsného komunálního odpadu ukládaného na skládku,“ doplnil náměstek.

Do tmavohnědých sběrných nádob mohou občané vyhazovat širokou škálu kuchyňských odpadů, jako jsou tepelně upravené i neupravené potraviny rostlinného či živočišného původu, prošlé potraviny i s původním obalem, maso, mléčné výrobky, pečivo, cukrovinky, čaje či kávovou sedlinu.

„Tento odpad je možné do popelnice vhodit v jakémkoli obalu kromě skla, které do nádob na gastroodpad nesmí. Tyto nádoby budou vypadat vlastně jako menší popelnice na bioodpad, ale budou mít speciální těsnící systém, aby vyhozené zbytky v okolí nezapáchaly a nelákaly třeba potkany,” upřesnil Bačák.

Nové popelnice pomohu s potkany

Podle zkušeností odborné firmy ze Šumperska měla prý instalace těchto sběrných nádob dokonce takový efekt, že se u kontejnerů i v rizikových lokalitách potkani přestali úplně objevovat. Právě proto, že už je nelákaly zbytky jídla vyhozené do klasických popelnic nebo kontejnerů na směsný odpad.

Přečtěte si  Ledové střípky z hokejového šampionátu: divácký rekord, úžasná atmosféra i zlatá radost

“To samozřejmě může dobře fungovat pouze v případě, že nádoby budou lidé pečlivě zavírat. Konkrétně Povel v posledním roce bojuje s větším výskytem potkanů, proto doufám, že třídění kuchyňských zbytků zafunguje i v tomto směru,“ vysvětluje používání i výhody nových sběrných nádob náměstek Bačák s tím, že pokud se projekt u Povelských osvědčí, bude chtít vedení města popelnice na gastroodpad instalovat i na dalších místech v Olomouci. Mohlo by se tak stát pravděpodobně v polovině příštího roku.

Tříděný odpad přeměňují na bioenergie

Projekt Třídím gastro odstartoval prostřednictvím firmy Energy financial group v několika obcích na Šumpersku. Speciální sběrné nádoby na kuchyňské zbytky byly zatím umístěny v Šumperku, Velkých Losinách, Rapotíně, Novém Malíně a Bludově, od 1. listopadu se zkušebně přidá také olomoucké sídliště. Svoz vytříděného gastroodpadu bude jednou týdně zajišťovat právě Energy financial group, a to do bioplynové stanice v Rapotíně, kde kuchyňské zbytky poslouží k dalšímu zpracování. Najdou využití při výrobě bioplynu, potažmo biometanu, elektřiny a tepla.

„Po čtvrt roce od spuštění projektu už víme, že jdeme správným směrem, čemuž napovídá i nově navázaná spolupráce s Olomoucí. Lidé se do třídění gastroodpadu pustili velmi zodpovědně, takže například ze Šumperka k nám do Rapotína každý týden putuje více než dvě tuny biologicky rozložitelného odpadu,” uzavřel Tomáš Voltr, výkonný ředitel Energy financial group, která zajišťuje třídění gastroodpadu. Podle něj se zatím ročně sveze zhruba sto tun odpadu, které dokážou zajistit elektřinu na celý rok až pro čtyřicet domácností nebo vytvořit bioCNG k ujetí přibližně sto tisíc kilometrů.

Rozmístění nových sběrných nádob na gastroodpad na olomouckém sídlišti povel najdete na této mapě.

Zdroj a foto: město Olomouc

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*