Ornitologové: Výzkumný ústav zničil cenný mokřad u Uherčic na Břeclavsku

14. 3. 2020

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy podle České společnosti ornitologické vysušil polní mokřad u Uherčic na Břeclavsku, zůstalo jen vysušené bahno. Hnízdil tam například i kriticky ohrožený vodouš rudonohý. Ornitologové to dnes uvedli v tiskové zprávě.

Sedmihektarový mokřad Tály zásobovaný vodou ze Svratky a Šatavy patřil podle ornitologů k významným lokalitám pro mokřadní i vodní živočichy. Hnízdil tam například kriticky ohrožený vodouš rudonohý a ohrožený bramborníček černohlavý, rozmnožovali se tam čolek obecný či kuňka ohnivá a několik druhů skokanů. Ornitologové v lokalitě zaznamenali i vzácné druhy, jako je jeřáb popelavý, bekasina otavní či slavík modráček středoevropský. “Teď je jejich sezona předčasně u konce. Cenný mokřad je zničený,” uvedl Pavel Forejtek z Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické.

Zemědělskému družstvu vadilo, že na podmáčeném pozemku nemůže hospodařit

Mokřad podle ornitologů přišel o vodu kvůli zprovoznění starého melioračního systému, který po roce 1989 přestal fungovat. Zásah podle nich ignoruje stanovisko, na němž se v únoru 2020 shodli odborníci se zemědělským družstvem, které na pozemku hospodaří.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) svolala setkání, na kterém jsme řešili, jak mokřad na poli zachovat tak, abychom vyhověli zájmům ochrany přírody i hospodařícího zemědělského družstva, kterému vadilo, že na pronajímané půdě nemůže kvůli mokřadu hospodařit. ČIŽP ve stanovisku uvedla, že mokřad je důležitým stanovištěm mnoha zvláště chráněných druhů a je nutné zachovat jeho zvodnění a neopravovat odvodňovací systém. Shodli jsme se, že budeme hledat řešení, jak zemědělskému družstvu vyhovět, například směnou pozemku,” uvedl Forejtek.

Při kontrole 7. března Forejtek ale zjistil, že voda v mokřadu výrazně poklesla. O týden později podle něj byla voda už jenom v centrální části mokřadu na několika metrech čtverečních. “Ještě ten den jsem zjistil, že na přelomu února a března bylo výpustné zařízení opraveno a celý odvodňovací systém zprovozněn, čímž došlo k vysušení celého mokřadu,” uvedl Forejtek.

Ornitologové uvedli, že zničení polního mokřadu v době těsně před rozmnožovacím obdobím ohrožených ptáků a obojživelníků je bezohledné. Budou požadovat nápravu a také postih, aby se už podobný případ neopakoval.

Přečtěte si  Na Pálavě se šíří invazní klejicha hedvábná, správa CHKO usiluje o její úplnou likvidaci

Ústav se nařčení brání

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy na webu uvedl, že v mokřadu ani v lokalitě nikterak nezasahoval. “Pouze upozornil na havárii stavby regulační drenáže právě z hlediska jejího potenciálu vodu zadržovat a upozornil na současný stav, který je v nesouladu se zákonem o vodách,” stojí ve stanovisku.

Ústav podle stanoviska také navrhoval postupy k možné nápravě, a to České inspekci životního prostředí a dotčeným subjektům, tedy Státnímu pozemkovému úřadu i hospodařícím zemědělcům. Tyto návrhy však podle ústavu nebyly vyslyšeny, ač zachování mokřadu podle něj umožňovaly.

Autor: red Zdroj: ČTK Foto: ČSO

Doporučujeme

2 Comments

  1. Družstvo si zřejmě pronajalo pozemek .. a platilo za něj .. v dobré víře, že na něm bude moci hospodařit a ze zisku mj. zaplatí pachtovné.
    Mlhavý příslib “budeme hledat řešení, jak zemědělskému družstvu vyhovět, například směnou pozemku” mu by platný jak mrtvému zimník.

  2. Stanovisko VÚMOP, v.v.i. k prohlášení o údajném zničení mokřadu u Uherčic.

    Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, veřejná výzkumná instituce (VÚMOP, v.v.i) reaguje na nepravdivé informace, šířené v souvislosti s údajnou likvidací mokřadu v Uherčicích. VÚMOP žádné zásahy na předmětném vodním díle, na mokřadu ani v celé lokalitě neprováděl, pouze upozornil na havárii stavby regulační drenáže právě z hlediska jejího potenciálu vodu zadržovat a upozornil na současný stav, který je v nesouladu se zákonem o vodách. Dále VÚMOP sdělil návrhy postupů k možné nápravě a to České inspekci životního prostředí (ČIZP) a dotčeným subjektům; tj. Státnímu pozemkovému úřadu (SPÚ) i hospodařícím zemědělcům a upozornil na potřebu informovat další vlastníky této stavby. Tyto návrhy ale nebyly vyslyšeny, ač zachování mokřadu umožňovaly.

    Proto nás velmi nemile překvapuje označení našeho ústavu jako viníka současné situace, a to hned přes média. Prosíme Vás proto o zdrženlivost při formulacích předčasných soudů a závěrů, než se situace objasní, o čemž nepochybujeme.

    VÚMOP, v.v.i. připravuje k celému případu podrobnější a odborné vyjádření.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*