Ostrava vs. památkáři: Rekordní mrakodrap prý ohrožuje péči o památky

Upravená podoba plánovaného mrakodrapu v Ostravě

Projekt nejvyšší budovy v ČR má problém. Podle památkářů je návrh nového mrakodrapu v centru Ostravy v rozporu s památkovou péčí. Narušuje podle nich historickou zástavbu v památkově chráněném území. Nerespektuje ani platnou územně plánovací dokumentaci.

“Architektonická studie návrhu 235 metrů vysoké budovy OSTRAVA TOWER!!! v centru města je v rozporu se zájmy státní památkové péče. Výška stavby neodpovídá měřítku historické zástavby v památkově chráněném území, výrazně zasahuje do panoramatu města a porušuje podmínky ochrany městské památkové zóny (MPZ) Moravská Ostrava a jejího okolí,” upozornil Národní památkový ústav (NPÚ) v tiskové zprávě.

Ostravská pobočka NPÚ reagovala na žádost o vyjádření od magistrátu, kterou obdržela 23. července. Podle vyjádření památkářů je návrh budovy OSTRAVA TOWER!!! v příkrém rozporu se zájmem ochrany kulturněhistorických hodnot. Se záměrem vyjádřili jednoznačný nesouhlas. Architekti navíc mezitím přepracovali návrh.

Mrakodrap naruší panorama

Cílem výškové regulace v Městské památkové zóně Moravská Ostrava a v lokalitě Nová Karolina je podle památkářů zachování pohledových koridorů k chráněným objektům Trojhalí i k dominantám historického jádra města a k Dolní oblasti Vítkovice

“Plánovaný objekt je ve středu spojnice věže Nové radnice s vyhlídkou kavárny BOLT na vysoké peci č. 1 v Dolní oblasti Vítkovice a brání pohledům z jedné městské dominanty na druhou, a to obousměrně. Výšková budova navrhovaných parametrů se nevhodně uplatní i v dálkových pohledech z ulice 28. října na Slezskou Ostravu,” upřesnili ostravští památkáři.

Nejvyšší budovou v Moravské Ostravě byla dosud Nová radnice (86 metrů).

Navrhovaný objekt navíc nerespektuje stávající platnou územně plánovací dokumentaci. Jedná se přímo o bod hovořící o ochraně urbanistických hodnot. “Území Moravské Ostravy se vyvíjelo dlouhá staletí, a je charakterizováno jednotnou výškovou hladinou zástavby, rytmizovanou dominantami v podobě významných sakrálních a veřejných staveb,” uvedli ostravští památkáři s tím, že dosud nejvyšší budovou je 86 metrů vysoká Nová radnice.

Realizace budovy o výšce 235 metrů by tak zásadním způsobem přetvořila panorama Ostravy. “Není také pochyb, že obrovská hmota navrhované budovy negativně ovlivní vnímání architektonických hodnot historického jádra města, na jejichž vzniku se podílela řada významných architektů včetně několika světově uznávaných jako Camillo Sitte, Erich Mendelsohn nebo Bohuslav Fuchs,” uzavřeli památkáři.

Přečtěte si  Na Slezskoostravském hradě probíhají opravy horního nádvoří, hrad zůstane pro návštěvníky otevřen

Zdroj: NPÚ, město Ostrava, foto: CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS, město Ostrava

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*