Ostravský brownfield se promění na novou čtvrť, vnikne mezi Karolinou a Dolními Vítkovicemi

Debata v ostravském Gongu o nové čtvrti "Pod Žofinkou".

Nová čtvrť pro dvanáct tisíc lidí s přírodním parkem, přímou vazbou na nábřeží a novou městskou třídou pohodlně propojující centrum Ostravy s Dolními Vítkovicemi. Tak zní dlouhodobý záměr s brownfieldem, kterému se podle historické huti říká Pod Žofinkou. Vedení města představilo ambiciózní plán na přeměnu.

Brownfield „Pod Žofinkou” na pomezí lokalit Karolina a Dolní Vítkovice má velikost 18,78 hektarů a patří mezi strategické rozvojové zóny města, zařazené do strategického plánu Fajnova. Celé zájmové území pak zahrnuje necelých sto hektarů.

“Je proto zásadní, že jsme nalezli základní shodu s vlastníky i klíčovými aktéry jak na principech území, tak snad i na postupu prací. V nejbližší době předložíme zastupitelstvu města návrh memoranda o spolupráci a zahájíme návazné přípravné práce,” uvedl ostravský primátor Tomáš Macura.

Území Pod Žofinkou je orámované ze dvou stran kolejemi, ze třetí pak řekou Ostravicí, zároveň se v současné době jedná o uzavřený areál, tedy fakticky bariéru v území, pěšky je tak možné území obejít pouze kolem nádraží Ostrava – Střed, autem pak přes ulici Místeckou.

Oživíme spící poklad Ostravy

Návrh pracuje s postupným vznikem čtyř přímých spojení a byl zpracován v několika scénářích, a to v návaznosti na absorpční potenciál města. Scénář minimální definuje minimální rozsah, při kterém se vyplatí do území investovat. Maximální scénář naopak stanoví limitní kapacity území a města.

“K realizaci je pak doporučen scénář optimální, který předpokládá koncentraci až dvanácti tisíc nových potenciálních obyvatel a uživatelů území, z toho až 7600 trvale bydlících. V praxi si lze rozdílnost scénářů představit v hustotě zástavby a výšce nově vznikajících objektů,” upřesnil Ostravský primátor.

Propojení centra Ostravy s Dolní oblastí Vítkovice

Scénáře vychází z navrhované urbanistické koncepce. Cílem je multifunkční využití území, kombinace bydlení, administrativy a služeb. Zpracována je dopravní i krajinářská část.

„Území Pod Žofinkou je spícím pokladem Ostravy. Proto jsme se pokusili navrhnout část města, která propojí dva klíčové fenomény Ostravy – centrum a Dolní Vítkovice a podpoří jejich význam. Studie naznačuje možnou strukturu města pro jedenadvacáté století, města s vysokou kvalitou života. Území se může stát architektonickým vyvrcholením nové části centra města. Klíčové je propojení rovnou a širokou městskou třídou s tramvají,” řekl spoluautor návrh Roman Koucký.

Přečtěte si  Zdevastovaný ostravský "mrakodrap" dostane novou tvář, město vybralo investora

„Pro město jako celek je na návrhu skutečně stěžejní jeho základní struktura. Navrhovaný bulvár, přes kilometr a půl dlouhá městská třída obsahující i tramvajovou trať má za cíl propojit Smetanovo náměstí a Vítkovice. Zasahuje tak významně širší území, než je nyní zpracováno v rámci lokality Pod Žofinkou. Následujícím krokem města proto bude prověření návrhu v celém dotčeném území, především v zastavěné části města, od Černé louky, které aktuálně zpracovává MAPPA, po Trojhalí a zároveň příprava podkladů pro nutnou změnu územního plánu,” upřesnila náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Cesta do 21. století

Celé rozvojové území může podle vedení Ostravy vytvořit růstovou zónu historického centra, jehož struktura a kapacity byly založeny v 19. století. “V území se nachází výrazná příležitost založit Ostravu 21. století a velmi těsně ji propojit s historickým městem a pomoci jeho „znovuzrození”. V takto vystavené strategii mluvíme nikoli o krátkodobém horizontu příštích pěti let, ale o dlouhodobé vizi a perspektivě Ostravy,” doplnila Bajgarová.

Práce na základních projektových podkladech pro definici zástavby v celém území a změnu územního plánu zaberou zhruba 1,5 roku. K realizaci prvních propojení území by mohlo dojít do pěti let. Brownfield Pod Žofinkou aktuálně prochází sanací, která bude podle předpokladů dokončena v roce 2031.

Zdroj a foto: město Ostrava

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*