Ostravský železniční uzel čekají velké změny, dotknou se i nádraží

Nová nástupiště či podchod, i to bude součástí velké proměny železničního uzlu Ostrava.

Centrální komise Ministerstva dopravy minulý týden schválila modernizaci jednoho z nejvýznamnějších tuzemských železničních uzlů, a to v Ostravě. Projekt zahrnuje rekonstrukci stanic Ostrava hlavní nádraží i Ostrava-Svinov. Informovala o tom Správa železnic.

Zásadní projekt přinese velké změny

Po schválení ministerstvem dopravy bude následovat zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí projekční kanceláří MORAVIA CONSULT Olomouc. Jejím dílem je rovněž již dokončený záměr projektu. Samotné stavební práce by mohly v případě bezproblémové přípravy začít v roce 2025, celkové náklady se odhadují na 25 miliard korun.

Cílem modernizace železničního uzlu Ostrava je podle železničářů především výhledový rozsah osobní i nákladní železniční dopravy. Dojde k odstranění nevyhovujícího technického stavu stávající železniční infrastruktury a ke zvýšení její kapacity.

Jedná se o jeden z největších projektů, který momentálně připravujeme. Po jeho dokončení se výrazně zvýší nejen spolehlivost a bezpečnost železniční dopravy, ale i komfort a kvalita služeb pro cestující. Modernizací největšího seřaďovacího nádraží v ČR bude posílena klíčová úloha tohoto železničního uzlu v nákladní dopravě,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.   

Železniční uzel Ostrava

Projekt zahrnuje rekonstrukci celé stanice Ostrava hlavní nádraží, tedy samotného osobního nádraží, pravého a levého nádraží, báňského nádraží a stanice Ostrava střed, stejně jako stanice Ostrava-Svinov a přilehlých traťových úseků. V rámci stavby budou rekonstruovány dopravní koleje, většina manipulačních kolejí a výhybek seřaďovacího nádraží, vybudují se nová dopravní propojení. Součástí prací bude i instalace nového sdělovacího a zabezpečovacího zařízení či nového informačního a orientačního systému pro cestující.

Rekonstrukce se dotkne i trakčního zařízení. Při návrhu nového trakčního vedení bude zohledněn plánovaný přechod na jednotnou střídavou trakční soustavu 25kV AC, veškeré nové zařízení bude navrženo tak, aby následné přepnutí mohlo být realizováno s vynaložením pouze nezbytně nutných nákladů. Řešeny jsou i požadavky na inteligentní dopravní systémy ERTMS (část GSM-R a ETCS) a dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení.

Díky realizaci projektu dojde k navýšení traťové rychlosti v ostravském železničním uzlu až na 120 km/h a k zaústění třetí koleje do obvodu Ostrava-Svinov, který bude nově součástí stanice Ostrava hl. n. “Součástí stavby budou i rekonstrukce nebo novostavby mostních objektů překonávající vodní toky, inundační oblasti, komunikace I., II. a III. třídy, místní a účelové komunikace, chodníky a cyklostezky a přístupy pro cestující,” vyjmenoval Svoboda.

Přečtěte si  Vsetínské nádraží projde zásadní proměnou, železničáři hledají zhotovitele

Nová nástupiště i podchod

Osobní nádraží ve stanici Ostrava hl. n. projde kompletní rekonstrukcí, jejíž součástí bude realizace nových nástupišť se zastřešením a výstavba nového, pět metrů širokého podchodu, který nahradí dosavadní způsob mimoúrovňového přístupu na nástupiště lávkami a schodišti. Na zastávce Ostrava-Stodolní se prodlouží nástupiště na délku 300 metrů kvůli odbavování dlouhých vlaků dálkové osobní dopravy. Výraznější proměnou projde i stanice Ostrava střed, postaví se zde nová zastřešená nástupiště a podchod s bezbariérovým přístupem. Uvažuje se o jeho prodloužení až do prostoru zastávky MHD Karolina U Lávky.

Ve stanici Ostrava-Svinov bude provedena úprava třebovického nástupiště č. 1. V rámci stanice dojde ke celkové rekonstrukci staničního zabezpečovacího zařízení. Mezistaniční úsek Ostrava hl. n. – Ostrava-Svinov projde kompletní obnovou s následným zvýšením traťové rychlosti do 120 km/h. Zastávka Ostrava-Mariánské Hory se zruší.

Zdroj: Správa železnic, foto: Správa železnic, Youtube

Doporučujeme

1 Comment

  1. Lze tedy předpokládat, podle stoleté tradice Brna, města maket, že z železničního uzlu Brno opět zůstane jen ta předběžná maketa. Ostatně i motocyklová Velká cena ČR už se perspektivně přesune do Mostu, tam budou mít hladší asfalt.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*