Ostravu ozdobí nový most přes Ostravici, za návrhem stojí architekt Koucký

Roman Koucký je autorem řady úspěšných staveb, například Mariánského mostu v Ústí nad Labem.

Ostrava nahradí dosluhující most novým mostem, který spojí rozvíjející se části města na obou březích řeky Ostravice. Nový most má ambici stát se architektonickou dominantou území, navrhne jej úspěšný architekt Roman Koucký.

Město zahájilo přípravu stavby nového mostu přes řeku Ostravici. Má nahradit současný dosluhující most, který je situován na silnici III/4793 a společně s ulicí Na Karolině tvoří propojení mezi ulicemi Frýdeckou a 28. října. Krajem vlastněný nynější most je ve špatném technickém stavu a zároveň je kapacitně předimenzován.

Ostrava projevila zájem vnést do připravovaného projektu rekonstrukce vyšší architektonickou hodnotu. Výsledkem jednání s krajem je proto dohoda o stavbě nového mostu, namísto rekonstrukce stávajícího. Podle vedení města bude mít nový most bude městský charakter a stane se rozpoznatelnou dominantou území.

„Most na Karolině se nachází v území, které bylo dlouho možné vnímat jako území nikoho. Již nyní ale vidíme obrysy budoucí celistvé zástavby, nové čtvrti. Naším přáním je, aby nový most nebyl jen dopravní spojkou, ale stal se přirozenou součástí této čtvrti, architektonickou dominantou obdobně jako je most Miloše Sýkory a zároveň aby tvořil příjemnou spojku pro pěší, cyklisty a automobily mezi levým a pravým břehem řeky,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Zpracování návrhu a projektové dokumentace se zhostil tým v čele s Romanem Kouckým. Nabídka firmy koucky-arch.cz s.r.o. zvítězila ve výběrovém řízení vyhlášeném Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA). Koucký patří k nejuznávanějším tuzemským architektům. Jeho profesní záběr sahá od pedagogické činnosti, přes územní plánování, až po vlastní projekční činnost. Dlouhodobě se zabývá také navrhováním mostů. K jeho nejznámějším realizacím patří Mariánský most v Ústí nad Labem nebo Trojský most v Praze.

Trojský most v Praze

Nový most propojí rozvíjející se části Ostravy

Díky svému městskému charakteru by měl nový most lépe zdůraznit vjezd do centrální oblasti města skrze intenzivně se rozvíjející část Moravské Ostravy. Pod mostem vzniká pěší zóna, v blízkosti předmostí vyrůstá na moravském břehu univerzitní kampus a územím bude procházet nová ulice Univerzitní, která spojí Smetanovo náměstí s Trojhalím Karolina. Bezproblémové propojení všech záměrů v území s projektem nového mostu koordinuje ateliér MAPPA, který se různou měrou podílí či sleduje další probíhající projekty. 

Přečtěte si  Varhany v Uherském Hradišti uspěly v soutěži památka roku. Město chystá také další opravy hradeb

„Očekávám, že most nejenže dotvoří území na rozhraní Černé louky a Karoliny, ale že se stane impulzem pro pozvolný rozvoj navazující oblasti Slezské Ostravy, která může být zajímavým protikladem urbanizovaného centra,“ doplnil ředitel MAPPA Ondřej Vysloužil.

Projekt nového mostu podle vedení města klade důraz jak na estetiku, tak na vhodné dopravní řešení. Pro most městského charakteru je žádoucí, aby konstrukce mostu byla elegantní a stala se vizuálně rozpoznatelným prvkem veřejného prostoru. Most překlene vzdálenost 85 metrů za využití dolní mostovky s konstrukcí nad vozovkou. Jeho šířka bude přibližně 16,5 m a nabídne oddělené prostory pro vedení automobilové, cyklistické i pěší dopravy v obou směrech.

Neméně důležitý bude i vzhled podmostí, které se stane součástí nábřežní promenády podél řeky Ostravice. Aktuálně probíhají setkání zástupců projekčního týmu se zadavatelem a dalšími dotčenými aktéry v území. Cílem setkání je zpřesnění zadání a vytvoření návrhu, který bude co nejvíce splňovat požadavky a představu města. První návrh mostu bude představen na konci června 2021. Finální podoba investičního záměru bude hotova do konce srpna 2021. Následovat budou další projekční práce. Samotná realizace stavby se předpokládá v letech 2023 až 2024.

Zdroj a foto: město Ostrava

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*