Podél Bečvy vznikají tůně, rozšířené koryto pomůže přírodě i proti povodním

Práce na Bečvě nedaleko Hranic probíhají už druhým rokem.

Vodohospodáři z Povodí Moravy pokračují v rozsáhlé revitalizaci řeky Bečvy u obcí Černotín a Skalička nedaleko Hranic. Cílem úprav je snížení povodňového ohrožení obcí i obnova krajinného rázu. Stavební práce probíhají bez zdržení podle naplánovaného harmonogramu, informoval státní podnik.

Práce pokračují navzdory nepříznivým podmínkám

Práce na revitalizaci více než tříkilometrového úseku Bečvy pokračují druhým rokem. Úpravy spočívají zejména v modelování širokého a mělkého koryta vodního toku tak, aby mohlo docházet k rozlivům vody.

Oblast Ústí a níže položených obcí je ohrožována už při průtocích takzvané pětileté povodně. Námi navržené úpravy vycházejí z přirozeného vinutí řeky Bečvy. Kromě protipovodňového účinku tato opatření výrazně zlepší hydromorfologický stav toku i údolní nivy Bečvy. Úpravou dojde ke zlepšení hydraulických podmínek při chodu ledů v toku a tedy k dalšímu snížení povodňového ohrožení obcí. Dalším významným efektem bude posílení místního ekosystému, vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Po roce mají vodohospodáři hotovou více než polovinu prací. I přes nepříznivou epidemickou situaci a komplikované hydrologické podmínky v loňském roce, během kterého postihlo Bečvu několik povodní, probíhají práce bez zpoždění. V rámci opatření vzniknou také dvě mělké tůně sloužící jako lokální biotop. Do konce letošního roku dokončí stavební firma pro Povodí Moravy zemní práce tak, aby na ně mohlo navázat výsadbou dřevin. Ta bude poměrně masivní a bude se týkat celého úseku. Celkové náklady přesahují tři sta milionů korun. Práce včetně výsadby potrvají do dubna 2022.

Vodní nádrže jsou nenahraditelné

V současné době je již také vydáno stavební povolení pro obnovu říčního ramene Bečvy pod obcí Ústí. Moravští vodohospodáři pokračují v revitalizaci vodních toků, přírodě blízkých protipovodňových opatření a zajišťování migrace vodních živočichů. Příkladem jsou úspěšně dokončené projekty, například napojení odstavených ramen Dyje u Břeclavi, renaturace Moravy u Štěpánova či revitalizace Trkmanky, Baštýnského a Knínického potoka. Povodí Moravy obdrželo za poslední rok několik významných ocenění, včetně ocenění nadace Partnerství v soutěži Adapterra Awards 2020, která se zaměřuje na projekty reagující na klimatickou změnu.

„Velmi mě těší, že si společnost začíná všímat našich projektů, v rámci kterých řekám vracíme původní charakter. Realizujeme přírodě blízká opatření a revitalizujeme řeky v povodí Moravy v místech, kde jsou taková řešení možná”, doplnil Gargulák. Podle generálního ředitele státního podniku ale důležité mít na paměti, že se revitalizace musí doplňovat s nezastupitelnou funkcí vodních nádrží.

Přečtěte si  Zřízení CHKO Soutok může pomoci ukončit komáří kalamity na Břeclavsku

“Revitalizace vodních toků a přírodě blízká opatření nenahradí funkci vodních nádrží a vodní nádrže nenahradí funkci přírodě blízkých opatření a revitalizací. Každé z nich má svoji nezastupitelnou úlohu a musí se v době klimatické změny vzájemně doplňovat a navazovat na sebe,“ dal na závěr Gargulák.

Zdroj a foto: Povodí Moravy

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*