Podniky zasažené tornádem mohou žádat o dotace na obnovu provozoven. K dispozici je půl miliardy korun

Agentura pro podnikání a inovace (API), která zprostředkovává dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), dnes zahájila příjem žádostí o dotace ve výzvě Nemovitosti – Pomoc po tornádu. Malé a střední podniky z lokalit zasažených červnovým tornádem mohou začít žádat o finanční podporu na obnovu poškozených provozoven. Na jeden projekt mohou podnikatelé získat až 35 milionů korun. Výzvu vyhlásilo 2. srpna 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu. Žádosti bude API přijímat do konce tohoto roku. Pro žadatele je připraveno celkem půl miliardy korun.

Podpora malým a středním podnikům představuje jednorázový finanční příspěvek (dotaci) na kompenzaci škod, které firmám způsobilo tornádo na nemovitém majetku, a dále pak na podporu obnovy podnikatelské činnosti, včetně nové výstavby v případě rozšíření stávající provozovny.

100% náhrada škody i možnost rozšíření objektů

„Podnikatelé mohou žádat o příspěvek na dva druhy aktivit. V prvním případě se jedná o náhradu škody na nemovitostech po zásahu tornáda. Druhá aktivita pak podporuje například rekonstrukce a výrazné rozšíření objektů poničených tornádem, odstranění poškozených staveb a úpravy přilehlých pozemků a je určena také na pokrytí dalších nákladů se stavbou, zejména na služby expertů, studie a projektovou a inženýrskou činnost,“ vypočítává Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Firmy mohou na jeden projekt získat až 35 milionů korun. U první aktivity, na kompenzaci škod na nemovitostech pro účely obnovy podnikání, je to až 100 % způsobilých výdajů formou dotace zpět. U druhé aktivity, na rekonstrukce a výrazné rozšíření technicky nevyhovujících podnikatelských objektů, mohou malé podniky získat 45 % způsobilých výdajů zpět a střední podniky 35 %. Podrobné informace o aktuální výzvě jsou dostupné na stránkách agentury.

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů.

Autor: red Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace Foto: wikimedia.org

Související články

Přečtěte si  Dynamický vývoj řeky takřka v přímém přenosu: Morava u Litovle změnila svůj tok

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*