Přírodovědci prozkoumali veřejnosti nepřístupnou Velkou kotlinu v Jeseníkách

V polovině července od 14. do 17. 7. 2022 proběhl v málo prozkoumané Velké kotlině v Hrubém jeseníku botanický průzkum. Přírodovědci pracovali v nepřístupných částech skalních výchozů i za pomoci lanové techniky.

Velká kotlina v Národní přírodní rezervaci Praděd je jednou z botanicky nejbohatších a nejcennějších lokalit v celé ČR. Zájem přírodovědců toto území přitahuje už více než 200 let, přesto ale není Kotlina v některých svých částech vzhledem ke značné členitosti a množství běžným způsobem nedostupných míst dosud podrobně prozkoumána. 

Botanický průzkum proběhl bez použití horolezecké techniky ve vybraných nepřístupných částí skalních výchozů ve Velké kotlině. Zkoumány byly dosud velmi málo nebo dlouhou dobu nenavštívené části vybraných skalních výchozů, zejména pak skalní výchozy centrální Vitáskovy rokle a nepřístupné skály v dolní části Velké kotliny (Podpěrova skála, Suzova stěna, Poubovy skály, Dostálův žleb, Roemerovy výchozy).

Botanický průzkum těchto míst byl realizován odborníky z Českého svazu ochránců přírody Hořepník Prostějov ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR – Správou CHKO Jeseníky a pod dohledem zkušených certifikovaných odborníků na lezení ve skalních terénech.

U vybraných zvláště chráněných a vzácných druhů byla zaznamenána jejich přesná poloha a kvantifikována velikost jejich populací tak, aby bylo možné srovnat jejich vývoj v případě opakování podobného průzkumu v budoucnosti.

Na některých dosud nenavštívených částech skal byl zaznamenán výskyt jedinců či populací řady zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin, včetně druhů, které jsou v současné době v území považovány za nezvěstné či vyhynulé.

Národní přírodní rezervace Praděd zahrnuje horský hřeben sahající od Švýcárny na severu po Jelení studánku na jihu. Dominuje jí nejvyšší hora Moravy Praděd (1492 m n. m.). Nejvyšší polohy pokrývají bezlesé alpínské hole, ze kterých vystupují skalní výchozy rozbrázděné mrazovým zvětráváním (nejproslulejší jsou Petrovy kameny). Horské smrčiny odolávají drsnému počasí a místy mají pralesovitý charakter. Celá rezervace je významná botanicky a zoologicky, vyskytuje se zde mnoho chráněných a vzácných druhů, a také endemitů. Ojedinělou přírodovědnou lokalitou jsou ledovcová údolí Velký a Malý kotel.

Přečtěte si  Brněnská diecéze představuje jako první úřad svého druhu novou vizuální identitu a moderní přístup ke komunikaci

Autor: red Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny Foto: Vlastivědné muzeum Jesenicka

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*