Proti kůrovci v Jeseníkách chceme přitvrdit, požadují lesníci. Ochranáři oponují

Dřevo napadené kůrovcem a ponechané v lese

Jeseníky se stále nevyrovnaly s kůrovcovou kalamitou. Ochranáři teď stojí před rozhodnutím, kde a v jaké míře zasáhnout. Neshodnou se přitom s lesníky, kteří uspěli na ministerstvu. Ve hře jsou tři přísně chráněné rezervace na Pradědu, Šeráku a Králickém Sněžníku.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), pod kterou spadají chráněné oblasti včetně CHKO Jeseníky, letos vydala čtyři rozhodnutí ohledně zásahů proti kůrovci v přírodních rezervacích. Lesy ČR a několik nevládních organizací se proti rozhodnutím odvolalo s požadavkem na intenzivnější zásahy.

Ministerstvo životního prostředí nyní tři rozhodnutí zčásti zrušilo a vrátilo k novému projednání. Výjimky se konkrétně týkají národních přírodních rezervací Praděd, Králický Sněžník a Šerák-Keprník. Ochranáři dostali za úkol svá rozhodnutí podrobněji odůvodnit.

Opatrnost je na místě

Máme stejný cíl, ale s některými nevládními organizacemi se rozcházíme v tom, jak rychle mají být lesy v jesenických národních přírodních rezervacích kompletně bezzásahové, uvedl Petr Šaj z AOPK ČR. Podle něj ochranáři berou v úvahu široké spektrum hledisek od historického vývoje po aktuální vědecké poznatky o horských smrkových lesích.

“Podle těchto kritérií jsou národní přírodní rezervace rozděleny do tří pásem. Ta nejcennější zůstávají bez lidského zásahu již dnes, vybraným segmentům ještě určitou dobu citlivé zásahy určitě prospějí. Kupříkladu většina lesů v NPR Praděd je dnes již ponechána bez lidské intervence. Další místa k tomu postupně směřují,“ odůvodnil Šaj opatrný přístup ochranářů.

Jak vysvětlil, cílem šetrného přístupu je zpomalení rozpadu lesů i větší druhová pestrost do budoucna. “Povoleny jsou šetrné metody asanace kůrovce jako odkorňování nastojato stojících stromů bez kácení, stromy polámané či vyvrácené větrem zpravidla nejsou odvětovány ani nijak kráceny. Největší stromy jsou při napadení kůrovci i zde ponechávány bez zásahu,” popsal Šaj. “To, že dřevo zůstává na místě, je v národních přírodních rezervacích samozřejmostí,” dodal.

Zdroj: AOPK ČR, foto: Petr Šaj

Související články

Přečtěte si  Správci CHKO Pálava vytěžili dřevo a prosvětlili oblast na Svatém kopečku a Turoldu. Zásah podle mnohých narušuje malebný ráz místa

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*