Zprávy

Vytěžené dřevo může z Vlárského průsmyku jen výjimečně, kvůli vzácným tesaříkům

Bukové lesy Vlárského průsmyku v Bílých Karpatech jsou domovem kriticky ohroženého tesaříka alpského. Tento evropsky významný druh nakladl vajíčka do dřeva, které bylo po těžbě ponecháno na místě. Za normálních okolností se musí hned vyvézt. Výjimečná situace ale vedla k tomu, že ochranáři výrazně omezili jeho odvoz mimo dotčené území. […]

Zprávy

Z Králického Sněžníku zmizela Liechtensteinova chata, odpad převážel vrtulník

Ochranáři dokončili likvidaci zbořeniště a skládky odpadu, které na vrcholu Králického Sněžníku zůstaly po bývalé Liechtensteinově chatě. Odvezlo se čtyři sta tun hmot, včetně nebezpečných materiálů obsahujících azbest. Po původní chatě zůstala jako připomínka nízká zídka, nechybí ani odpočinkové místo pro návštěvníky či informační tabule. […]