Zprávy

Zřízení CHKO Soutok může pomoci ukončit komáří kalamity na Břeclavsku

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) při nedávném předjednávání o budoucnosti Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok rozpoznala několik naléhavých problémů. Jedním z nich jsou komáří kalamity, které v poslední době zasáhly tuto oblast. Aby se zabránilo dalším katastrofám tohoto druhu, AOPK ČR v současnosti připravuje návrh finanční podpory. Tyto prostředky by měly být využity k vytvoření a implementaci integrovaného systému prevence komářích kalamit, který by měl zvláštní důraz na ochranu lužních chráněných krajinných oblastí. […]

Cestování a volný čas

Takto průhledná voda nebyla v Lednických rybnících již několik let

Na rybnících v lednické soustavě byla při posledním měření zaznamenána nezvyklá čistota voda. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) situaci v národní přírodní rezervace Lednické rybníky pravidelně monitoruje. V nedávné době tam došlo ke změně pachtýře na rybnících a úpravě podmínek rybářského hospodaření. […]

Zprávy

Vytěžené dřevo může z Vlárského průsmyku jen výjimečně, kvůli vzácným tesaříkům

Bukové lesy Vlárského průsmyku v Bílých Karpatech jsou domovem kriticky ohroženého tesaříka alpského. Tento evropsky významný druh nakladl vajíčka do dřeva, které bylo po těžbě ponecháno na místě. Za normálních okolností se musí hned vyvézt. Výjimečná situace ale vedla k tomu, že ochranáři výrazně omezili jeho odvoz mimo dotčené území. […]