Proti povodním v Brně pomůže speciální matematický model

Moravští vodohospodáři budou spolupracovat s městem Brnem na zpracování matematického povodňového modelu území města. Sloužit bude pro zpracování výpočtů proudění v korytech hlavních brněnských toků. Bude tak možné simulovat povodňové scénáře a lépe se na případné řádění živlu připravit.

„Půjde o zpracování podrobného 2D matematického modelu proudění v korytech, včetně jednotlivých příčných objektů, i celém inundačním území brněnské aglomerace. Tento model bude také hlavním podkladem pro aktualizaci záplavového území města,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Model pomůže s plánováním opatření

Hlavním cílem je simulace povodňových scénářů pro návrh efektivních protipovodňových opatření na hlavních brněnských tocích tak, aby nedocházelo ke zhoršení povodňové situace níže či výše po toku Svratky a Svitavy včetně všech přítoků s dosahem až k vybudovanému protipovodňovému systému města Židlochovice.

„Povodňový model nám pomůže lépe předvídat, co by se stalo v případě zvednutí hladiny brněnských řek. To nám umožní vhodně přizpůsobit protipovodňová opatření, která už nyní v různých částech města plánujeme. Matematický model bude průběžně aktualizován podle požadavků, v závislosti na momentální přípravě a realizaci protipovodňové ochrany,“ přiblížila primátorka města Markéta Vaňková.

Předpokládané náklady by neměly přesáhnout dva miliony korun, dělit se o ně budou rovným dílem město a Povodí Moravy. „Zpracován bude model stávajícího stavu a také takzvaného výhledového stavu Svratka 1, tedy po realizaci protipovodňových opatření od Riviéry po viadukt na Uhelné. Výhledový stav Svratka 2 zhodnotí efektivitu vlivu rekonstrukce jezu Přízřenice na snížení povodňových hladin. Návrhový stav Svitava 1 se bude zabývat situací po rekonstrukci jezů Radlas, Husovice, Maloměřice a Cacovice,“ doplnil náměstek primátorky Petr Hladík. Přípravou bude pověřena Kancelář architekta města Brna.

Zdroj: PMO, město Brno, foto: PMO

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*