Rybník v Hustopečích projde obnovou, pomůže zadržet vodu v krajině

Přední rybník v Hustopečích před rekonstrukcí

V druhé polovině září začne obnova Předního rybníku v Hustopečích na jihu Moravy. V rámci prací provedou vodohospodáři z Povodí Moravy rekonstrukci hráze, výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a částečné odtěžení nánosů. Dojde tak k obnovení funkcí nádrže z 50. let, kterými je zejména zadržování vody v krajině a převádění povodňových průtoků. Práce potrvají více než rok.

Přední rybník v Hustopečích převzali moravští vodohospodáři do své správy společně se Zadním rybníkem po zrušení Zemědělské vodohospodářské správy v roce 2011 ve značně zanedbaném stavu. Funkční objekty Předního rybníku byly již v té době v nevyhovujícím stavu a retenční schopnost rybníku byla snížena nánosy.

Obnově bude předcházet vypuštění rybníku

„Zadní rybník jsme opravili v letech 2013 a 2016. Po dokončení opravy začaly přípravy rekonstrukce Předního rybníku. Vše je připravené a práce můžeme zahájit. Nádrž nejdříve vypustíme, abychom mohli provést přípravné práce. Následně se pustíme do opravy funkčních objektů, tělesa hráze i odpadního koryta pod vodní nádrží,” popsal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Význam rekonstrukcí obou rybníků je podle něj o to větší, neboť oba extrémy – jak vysoké srážky spojené s vyššími průtoky, tak sucho – se v této oblasti významně prohlubují. “Odtěžení sedimentů zvýší akumulovaný i retenční prostor a zatěsnění hrází pak zlepší hospodaření s vodou, aby bylo možné i s malými přítoky rybníky naplnit a vodu v nich udržet,“ dodal Gargulák.

V průběhu září tak dojde k pozvolnému vypuštění vody z vodní nádrže tak, aby mohly proschnout sedimenty. Obnova retenční schopnosti Předního rybníku bude nejdříve spočívat v nezbytném odtěžení části nánosů. „Dle průzkumu jsme naměřili sedimenty o mocnosti až 1,6 metrů. Celkem odstraníme z nádrže 2400 kubíků sedimentů, těžit budeme od paty hráze do vzdálenosti přibližně 30 metrů,“ upřesnil Gargulák.

Práce potrvají čtrnáct měsíců

“Další stavební práce odstartují po zimě, kdy dojde k rozebrání a opětovnému nasypání hráze, odstranění výpustného zařízení, jeho nahrazení novou výpustí, kompletní rekonstrukci bezpečnostního přelivu a odpadního koryta,” popsal plány šéf moravských vodohospodářů.

Obnova nádrže potrvá čtrnáct měsíců a vyžádá si finanční prostředky ve výši přibližně patnáct milionů korun. Tyto prostředky uhradí zdroje z Ministerstva zemědělství i z finančních prostředků státního podniku. Na obnově nádrže se podílí také město Hustopeče, které státnímu podniku Povodí Moravy darovalo pozemky dotčené stavbou.

Přečtěte si  Starobrno představilo nový design. Zdůrazňuje regionální pouto

Přední rybník, neboli vodní dílo Hustopeče I., bylo vybudováno a uvedeno do provozu v letech 1952-1953. Zásobní prostor nádrže je 111 400 m3. V minulých letech došlo kvůli dlouhotrvajícímu suchu k výraznému poklesu hladiny v Předním rybníku, což bylo způsobeno zejména nízkou vydatností vodního toku Štinkovka. Od letošního roku došlo díky příznivější hydrologické situaci k částečnému napuštění rybníku. Dokládá to původní předpoklad, že stav hladiny nádrže bude od počátku plnění záviset výhradně na hydrologické situaci a vydatnosti Štinkovky.

Zdroj a foto: Povodí Moravy

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*