Rybník v Hustopečích projde obnovou, pomůže zadržet vodu v krajině

Přední rybník v Hustopečích

V druhé polovině září začne obnova Předního rybníku v Hustopečích na jihu Moravy. V rámci prací provedou vodohospodáři z Povodí Moravy rekonstrukci hráze, výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a částečné odtěžení nánosů. Dojde tak k obnovení funkcí nádrže z 50. let, kterými je zejména zadržování vody v krajině a převádění povodňových průtoků. Práce potrvají více než rok.

Přední rybník v Hustopečích převzali moravští vodohospodáři do své správy společně se Zadním rybníkem po zrušení Zemědělské vodohospodářské správy v roce 2011 ve značně zanedbaném stavu. Funkční objekty Předního rybníku byly již v té době v nevyhovujícím stavu a retenční schopnost rybníku byla snížena nánosy.

Obnově bude předcházet vypuštění rybníku

„Zadní rybník jsme opravili v letech 2013 a 2016. Po dokončení opravy začaly přípravy rekonstrukce Předního rybníku. Vše je připravené a práce můžeme zahájit. Nádrž nejdříve vypustíme, abychom mohli provést přípravné práce. Následně se pustíme do opravy funkčních objektů, tělesa hráze i odpadního koryta pod vodní nádrží,” popsal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Význam rekonstrukcí obou rybníků je podle něj o to větší, neboť oba extrémy – jak vysoké srážky spojené s vyššími průtoky, tak sucho – se v této oblasti významně prohlubují. “Odtěžení sedimentů zvýší akumulovaný i retenční prostor a zatěsnění hrází pak zlepší hospodaření s vodou, aby bylo možné i s malými přítoky rybníky naplnit a vodu v nich udržet,“ dodal Gargulák.

V průběhu září tak dojde k pozvolnému vypuštění vody z vodní nádrže tak, aby mohly proschnout sedimenty. Obnova retenční schopnosti Předního rybníku bude nejdříve spočívat v nezbytném odtěžení části nánosů. „Dle průzkumu jsme naměřili sedimenty o mocnosti až 1,6 metrů. Celkem odstraníme z nádrže 2400 kubíků sedimentů, těžit budeme od paty hráze do vzdálenosti přibližně 30 metrů,“ upřesnil Gargulák.

Práce potrvají čtrnáct měsíců

“Další stavební práce odstartují po zimě, kdy dojde k rozebrání a opětovnému nasypání hráze, odstranění výpustného zařízení, jeho nahrazení novou výpustí, kompletní rekonstrukci bezpečnostního přelivu a odpadního koryta,” popsal plány šéf moravských vodohospodářů.

Obnova nádrže potrvá čtrnáct měsíců a vyžádá si finanční prostředky ve výši přibližně patnáct milionů korun. Tyto prostředky uhradí zdroje z Ministerstva zemědělství i z finančních prostředků státního podniku. Na obnově nádrže se podílí také město Hustopeče, které státnímu podniku Povodí Moravy darovalo pozemky dotčené stavbou.

Přečtěte si  Očkování pokračuje, o třetí dávky je zájem

Přední rybník, neboli vodní dílo Hustopeče I., bylo vybudováno a uvedeno do provozu v letech 1952-1953. Zásobní prostor nádrže je 111 400 m3. V minulých letech došlo kvůli dlouhotrvajícímu suchu k výraznému poklesu hladiny v Předním rybníku, což bylo způsobeno zejména nízkou vydatností vodního toku Štinkovka. Od letošního roku došlo díky příznivější hydrologické situaci k částečnému napuštění rybníku. Dokládá to původní předpoklad, že stav hladiny nádrže bude od počátku plnění záviset výhradně na hydrologické situaci a vydatnosti Štinkovky.

Zdroj a foto: Povodí Moravy

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*