Správci NP Podyjí vykupují pozemky, ochrání vzácné lokality

Havranické vřesoviště poskytuje azyl mnoha vzácným druhům.

Správa jediného moravského národního parku v Podyjí loni pokračovala ve výkopech pozemků. Jejich vlastnictví umožní lepší ochranu vzácných lokalit. Z celkových šestnácti hektarů šlo většinou o Havranické vřesoviště.

Podle správců národního parku jde o jedinečnou lokalitu představující zbytek kulturní krajiny utvářené postupným odlesňováním a staletou pastvou. “Na mělké půdě se zde vyvinula výjimečně bohatá vřesoviště a stepní trávníky hostící rozmanitou škálu suchomilných a teplomilných druhů, které jsou z velké části chráněny. Dalším neméně významným prvkem této krajiny jsou také ovocné sady, které mají vysokou přírodní hodnotou,“ vysvětlila Martina Lazárková, která má na Správě Národního parku Podyjí výkupy na starosti.

Za vykoupené pozemky letos správci národního parku loni zaplatili téměř pět milionů korun. Ve výkupech chtějí pokračovat i letos, v současné době proto připravují novou žádost směrem ke Státnímu fondu životního prostředí.

V majetku správy už je téměř celé území

V Národním parku Podyjí se tak do vlastnictví státu dostalo už zhruba 90 % plochy území. Od roku 1994 bylo vykoupeno celkem 993 ha pozemků za 86,8 milionů korun. Správa parku má v úmyslu postupně vykoupit i zbývajících plochy od soukromých vlastníků nebo obcí. Jsou to především lesní pozemky, pozemky na vřesovišti a v údolních loukách.

V ochranném pásmu národního parku se jeho správci budou snažit vykupovat pozemky, na kterých se nacházejí významné biotopy s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. “Zájem máme i o pozemky v maloplošných zvláště chráněných území a vybrané polní pozemky, kde jsou plánované změny ve struktuře zemědělské krajiny ochranného pásma. Věříme, že změny povedou ke zlepšení migrační propustnosti, zvýšení biodiverzity a tím ekologické stability krajiny,” dodala Lazárková.

Zdroj a foto: Správa NP Podyjí

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*