Fejetony Františka Synka

FEJETON: Byl pozdní večer – první máj…

Kdo by neznal začátek úchvatné lyrickoepické básně K. H. Máchy, která opěvuje i lásku a přírodu. Právě včera „byl pozdní večer – první máj, lásky čas!“ Láska a oddanost se mezi živými bytostmi může projevovat různě. Někdy tak, až jsme sami její podobou překvapeni, ba doslova nadšeni… […]