Zprávy

Před 835 lety se odehrál nejkrvavější střet mezi Moravany a Čechy. V bitvě u Loděnic uhájila Morava svou svébytnost

Podle dobových záznamů se 10. prosince u obce Loděnice nedaleko Pohořelic odehrála nejkrvavější a nutno dodat také jedna z mála skutečných bitev mezi Čechy a Moravany. Ač bývá v kronikách bitva u Loděnic hodnocena jako vítězství českého vojska vedeného pozdějším králem Přemyslem Otakarem I., ve výsledku došlo k uznání Moravy jako svébytné země a vedla ke vzniku Moravského markrabství, které vydrželo až do vzniku Československa roku 1918. […]

Věda a technika

Historické souvislosti bitvy u Loděnic a vzniku Moravského markrabství

V roce 1185 se 10. prosince střetli Češi a Moravané v bitvě u obce Loděnice. Šlo o jednu z řady událostí, které byly na přelomu 12. a 13. století součástí procesu obnovy Moravy jako celistvé a samosprávné země. Blíže se o zajímavém, a pro Moravu velice důležitém období dovíme v následující kapitole, která je součástí právě vycházející knihy Moravské dějiny do roku 1860. […]