Různé

Moravská hvězda. Původně geometrická pomůcka, dnes o adventu září po celém světě

Moravské hvězdy v období adventu zdobí mnoho kostelů, domů a místností po celém světě. I když se stále častěji objevuje i v zemi, která ji dala jméno, mnohem známější a rozšířenější je především v Německu a Severní Americe, kde snad není jediného domu, kde by alespoň malá hvězda nezdobila vrchol vánočního stromečku. Kromě krásného až magického tvaru je s moravskou hvězdou spojen také pozoruhodný příběh jejího vzniku. […]

Kultura

Na hřbitově v Lomnici u Tišnova leží poslední moravský zemský hejtman

Když se hraběti Gabrielu Serenyimu, původem členu staré uherské šlechty, a jeho manželce Henriettě von Gutschdorff na zámku v Luhačovicích narodil syn, byla z toho velká sláva. Bylo to jejich první dítě a dostalo jméno Otto. V té době ještě nemohli rodiče tušit, že jejich prvorozený syn se stane jednou významnou moravskou osobností a posledním moravským zemským hejtmanem. Ale nepředbíhejme. […]

Zprávy

Před 835 lety se odehrál nejkrvavější střet mezi Moravany a Čechy. V bitvě u Loděnic uhájila Morava svou svébytnost

Podle dobových záznamů se 10. prosince u obce Loděnice nedaleko Pohořelic odehrála nejkrvavější a nutno dodat také jedna z mála skutečných bitev mezi Čechy a Moravany. Ač bývá v kronikách bitva u Loděnic hodnocena jako vítězství českého vojska vedeného pozdějším králem Přemyslem Otakarem I., ve výsledku došlo k uznání Moravy jako svébytné země a vedla ke vzniku Moravského markrabství, které vydrželo až do vzniku Československa roku 1918. […]

Věda a technika

Epidemie zabíjely v minulosti více než války. V 19. století se Moravou spolu s pruským vojskem přehnala cholera

Šířící se epidemie děsily lidi od pradávna. Ve středověku vinou moru vymřela přibližně polovina tehdejších obyvatel Evropy a ani 19. století neposkytlo lidem úlevu. Ať již vinou válek, nebo následných epidemií, které decimovaly stavy obyvatelstva mnohdy víc, než války samotné. Pomineme-li tedy děsivé morové rány se statisíci až miliony obětí, tak je to třeba cholerová epidemie v roku 1866, kdy se rakouské vojsko po prohrané bitvě s Prusy u Hradce Králové stahovalo na Moravu směrem k Vídni. […]

Věda a technika

Příběh prvního kina v českých zemích. Kdo byl rychlejší, Ponrepo nebo Morgenstern?

Při zmínce o prvních provozovaných kinech na území dnešní České republiky se nejčastěji mluví o pražském kouzelníkovi Viktoru Ponrepo, který otevřel své kino v září 1907. První stálé kino však vzniklo několik měsíců dříve na Moravě a u jeho zrodu stál brněnský podnikatel Dominik Morgenstern, který biografům zasvětil prakticky celý svůj život. […]

Laudon
Cestování a volný čas

Před 230 lety zemřel v Novém Jičíně slavný vojevůdce Laudon

Město Nový Jičín není spojeno pouze s legendárním autorem protestsongů Karlem Krylem, který zde prožil mládí a jehož dědeček v tomto městě provozoval tiskárnu Kryl & Scotti, ale do historie Nového Jičína je nesmazatelně zapsán i chráněnec Marie Terezie, slavný rakouský vojevůdce Ernst Gideon von Laudon. […]