Příběhy moravské historie: Šla Marie Terezie moravské šlechtičně za kmotru?

Maria Walburga von Harrach

O jaké moravské šlechtičně je řeč?  No přece o hraběnce Walburze Harrach z Kunvaldu, dnešního Kunína. Zprávu o tom, že kmotrou hraběnky je panovnice Marie Terezie, rozšířil kunínský farář Josef Axmann, který ji měl od Fridricha Schindlera, adoptivního vnuka a dědice hraběnky Walburgy. Podívejme se tedy, co je na této tradované historce pravdy.

Samotný křest hraběnky se odehrál ve farním kostele sv. Jakuba v Brně a to 22. října roku 1762. V matrice křtů jsou jména rodičů, hraběte Františka Xavera Harracha a říšské hraběnky Rebeky z Hohenemsu, a kmotrů, podle kterých dostala jméno: babičky Marie Walburgy, hraběnky z Hohenemsu, otcova strýce hraběte Jana Josefa Harracha, prezidenta dvorské válečné rady a komtura Řádu německých rytířů a nakonec hraběte Františka Kolowrata – Krakowského, maltézského rytíře a pevnostního velitele Brna a Moravy. Dívka byla pokřtěna v domácí kapli paláce hrabat ze Sinzendorfu na Zelném trhu. Palác již nestojí, ale je zachycen naproti Redutě na kvašové kresbě Josefa Maserleho z roku 1768. Kde se narodila, je trochu záhadou, mohl to být i nedaleký palác knížat Dietrichsteinů, příbuzných otce Walburgy. Jeho bratr Arnošt Kvido byl totiž manželem Josefy z Dietrichsteina.

Josef Maserle, Zelný trh, 1768

Jak již bylo napsáno, historku o kmotře Marii Terezii poprvé použil Fridrich Schindler a prostřednictvím faráře z Kunína doputovala k baronu Josefu Bergmannovi, řediteli císařských sbírek na hradě Ambras. Ten se rozhodl sepsat monografii o starodávném rodu hrabat z Hohenemsu, jehož posledním potomkem po matce byla hraběnka Walburga. Když hraběnka roku 1828 zemřela, sepsaly se pozůstalostní předměty na kunínském zámku. Mezi jinými i drahocenný servis, který měla Walburga při křtu dostat od panovnice. Jak takový servis vypadal ? Skříňka s mosazným kováním, hedvábným polstrováním a zlacenými malbami obsahovala tác, čajovou a kávovou konvici, dva polévkové poháry, cukřenku, misku na smetanu, dva šálky na kávu a k nim tácky a lžičky. Pokud Walburga kdy servis dostala, tak s rodinou Schindlerů zmizel v Rakousku.

Tam se také našly dva obrazy Marie Terezie a jejího manžela Františka Štěpána Lotrinského. Je na nich připsáno, že se jedná o svatební dar císařského páru rodičům Walburgy. Obrazy jsou součástí pozůstalosti rodiny Schindlerů z Kuneweldu a dostaly se po roce 1861 na zámek v Kuníně a po jeho prodeji landkraběti Ernstu Egonovi z Fürstenberga do rakouských Korutan, kam se rodina odstěhovala. Poslední členka tohoto rodu zemřela v roku 2015 po přeslici a do poslední chvíle věřila tomu, že obrazy jsou dary Marie Terezie malé Walburze.

Přečtěte si  Pozapomenutý zámek v Ivanovicích na Hané se díky restaurátorům probouzí do své zašlé krásy
Křest, Maria Walburga,22.10.1762, kostel sv. Jakuba, Brno

Po smrti svých dětí založila filantropický ústav pro chudé

Ať již je to s kmotrovstvím Marie Terezie tak či onak, pravdou zůstavá, že Marie Walburga byla pozoruhodná, vzdělaná a sečtělá žena s nelehkým osudem. Nejen, že se jí rozpadlo manželství s Klementem Aloisem z Waldburgu – Zeilu, ale navíc jí krátce po sobě zemřely tři malé děti: Franz Xaver ve věku necelých dvou let, roční Maria Charlotte a dvouroční Maria Amalia. Zbyl jí syn Franz Karl, který ale odešel s otcem na zámek do bavorského Zeilu, kde v osmnácti letech zemřel po pádu z koně. Walburga poté v Kuníně založila moderní filantropický ústav, který vyučoval a vychovával chudé děti z jejího panství v duchu Komenského náboženské snášenlivosti a tolerance. Své mládí v tomto ústavu trávil i pozdější historik František Palacký.

Hraběnka Marie Walburga z Waldburgu – Zeilu dožila na kunínském zámku téměř nehybná, postižena Pagetovou nemocí. Když se císařský rada Bergmann obrátil na kunínského faráře Josefa Axmanna, aby podal zprávu o hraběnčině životě, tak napsal: „ Žila, jak ze všeho vysvítá, v ideálním světě a chtěla lidi mít takové, jací měli být, jaké je nacházela ve své četbě líčené v románech, ne jací ve skutečnosti jsou. “

Gustav Alfons Schindler, zámek Kunín, rok 1820

Autor: red Zdroj: GHI, časopis Poodří Zdroj foto: Pinterest, Archaia Brno, obec Bělotín

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*