Zprávy

Úhyn ryb na Dyji u Bulhar nezpůsobila malá vodní elektrárna, ale znečištění povrchových vod

Biologické centrum Akademie věd ČR prezentovalo na společném jednání zástupců Jihomoravského kraje, města Břeclav, Povodí Moravy, s. p. a Moravského rybářského svazu možné příčiny vyčerpání kyslíku a následného úhynu ryb v nadjezí jezu Bulhary. Dle závěrů vědců úhyn ryb nezpůsobil provoz malé vodní elektrárny, příčinou je znečištění povrchových vod. V nadjezí však probíhají procesy, které vykazují řadu anomálií a lokalitu je tak třeba podrobně monitorovat. […]

Zprávy

Pytlák na Mikulovsku bezcitně střílí jeleny a daňky a jejich těla nechává ležet v lese. Za jeho dopadení je vypsána odměna

Dva dospělé jeleny, daňka a laň v říjnu zastřelili pytláci v oborách Bulhary a Klenice nedaleko Mikulova. Způsobili tak škodu ve stovkách tisíc korun. To je však jen poslední případ. Policie řeší v této oblasti řadu dalších. Proto vypisují Lesy ČR za informace vedoucí k odhalení pachatele odměnu ve výši 200 tisíc korun. […]