Zprávy

Ovce, koně a krávy pomáhají zachovat druhovou rozmanitost na horských loukách v Jeseníkách

Také v letošním roce se mohou návštěvníci nejvyšších partií Jeseníků setkat při své tůře s krávami ovcemi, které se zde v letních měsících pasou. Nově se zde letos objeví také horské plemeno poníků. Pasoucí se zvířata účinně zabraňují zarůstání vzácných horských luk dřevinami a napomáhají ke zvyšování druhové rozmanitosti luk. […]