Z měst a obcí

Ve Slezské Ostravě, Radvanicích a Bartovicích byla po třech letech úspěšně dokončena náročná stavba kanalizace

Náročná a dlouho připravovaná stavba kanalizace ve Slezské Ostravě a Radvanicích a Bartovicích skončila po 36 měsících od jejího zahájení. Nově je sanována původní část kanalizačního sběrače B od ulice Bohumínské po Slezskoostravský hrad, dále je kanalizační řad prodloužen přes území městských obvodů Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice až po ulici U Stavisek v Radvanicích. Zrealizovaná stavba umožní odvést splaškové vody do čistírny, což se projeví zlepšením kvality vody v řekách Lučina a Ostravice. Městu byla předána 21. dubna. […]

Popelnice na třídění olejů a tuků
Zprávy

Oleje a tuky nepatří do kanalizace. Obce od nového roku musejí zajistit kontejnery na jejich třídění

Jedním z největších nepřátel kanalizačních systémů je tuk. Samotní provozovatelé kanalizací však nemají možnost, jak jeho množství v kanalizaci snížit. Týká se to například i vylívání použitého oleje na fritování do záchodové mísy. Dochází kvůli tomu k ucpávání kanalizace. Problém, kam s použitým olejem, by však měl od začátku příštího roku skončit. Obce budou mít na základě vyhlášky ministerstva životního prostředí nově povinnost zajistit po celý kalendářní rok místa pro shromažďování jedlých olejů a tuků. […]