Moravští bratři Misijní Škola Léh Ladak Ladakh
Různé

Moravští bratři zanechali stopu i v Himálajích. Ve světě je znají, doma skoro vůbec

Zatímco na mnoha místech světa pojem Moravští bratři či Moravská církev místní velice dobře znají, doma na Moravě je téměř nikdo nezná. Přitom Morava není v názvu této celosvětově působící protestantské církve náhodou. Jedná se totiž o pokračovatele díla evangelických utečenců z Moravy, kteří se vztahují k historickému působení Jednoty bratrské. […]

Vánoce na Moravě a ve Slezsku

Moravská hvězda. Popularita této vánoční ozdoby stoupá, málokdo ale zná její správný název

Vánoční dekoraci v podobě mnohocípé hvězdy složitého tvaru u nás můžeme vidět stále častěji. Jen málokdo ale tuší, jak se ozdoba nazývá a odkud pochází. Moravská neboli ochranovská hvězda má přitom svůj přímý původ na Moravě. Před dvěma staletími ji v Německu začali vyrábět moravští exulanti, potomci členů Jednoty bratrské uprchlých z Moravy v důsledku náboženského útlaku po porážce stavovského povstání. Díky jejich misiím se moravská hvězda rozšířila do celého světa. […]