Z měst a obcí

Park Rochus v Uherském Hradišti se rozrůstá. Do konce roku zde vznikne nová zóna pro děti a rodiče

V areálu Parku Rochus vzniká díky financování z přeshraničního dotačního programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika nová zóna pro děti a rodiče. Tato nová zóna bude fungovat jako doplněk k přírodnímu amfiteátru, který město postavilo letos. Očekává se, že nová zóna bude dokončena do konce listopadu. […]