Fejetony Františka Synka

FEJETON: Pověst o pokladu

Před více než půl tisíciletím se v době Česko-uherských válek stala východní polovina Království českého, konkrétně území Moravy, Slezska i východních Čech místem krvavých bojů. Válku zahájil po uvalení papežské klatby na českého krále Jiřího z Poděbrad jeho zeť Matyáš Hunyadi, u nás známý spíše jako Matyáš Korvín, který se stal vykonavatelem trestné výpravy a postupně se svým vojskem i jako český spolukrál ovládl většinu jmenovaných území našeho království i Lužice. […]