Zprávy

Odstraňování škod po povodních, ochranná hráz v Bohumíně nebo nádrž Nové Heřmínovy. Povodí Odry letos investuje přes 400 milionů

V roce 2024 vodohospodáři plánují investiční akce ve výši cca 439 mil. Kč, z toho 238 mil. Kč z vlastních zdrojů a zbytek z dotací Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a ze spolupráce s OKD a.s. Jedná se o stavby protipovodňové ochrany, revitalizační stavební projekty, odstraňování důlních škod i škod povodňových. Hlavními stavbami jsou ochranné hráze Bohumín – Pudlov nebo modernizace nádrže Baška. Současně se intenzivně věnují přípravě protipovodňových opatření na řece Opavě včetně nádrže Nové Heřminovy. […]

Zprávy

Nádrž Morávka má po kolaudaci a je plně funkční. Rekonstrukce za 150 milionů trvala dva roky

Vodní dílo Morávka na řece Morávce je po rozsáhlé rekonstrukci plně funkční, což vyplývá z vydaného kolaudačního rozhodnutí. V současnosti je ale stále nádrž v režimu mimořádné manipulace, která spočívá v řízené zvýšené hladině nádrže. Rekonstrukce byla zahájena koncem roku 2021 a ukončena v prosinci 2023 s celkovými náklady ve výši cca 150 mil. Kč, přičemž zhruba 70% bylo hrazeno z dotace Ministerstva zemědělství. […]

Rozhovor

Rozhovor: Mrtvé rameno už nebude mrtvé. Olomouc připravuje další etapu protipovodňových úprav

Začíná nová kapitola v protipovodňové ochraně Olomouce: IV.A etapa stavby je na obzoru. S výběrem zhotovitele za sebou můžeme na jaře očekávat zahájení stavebních prací. Ale jak to u takových velkých projektů bývá, vyvstává mnoho otázek, zejména od místních obyvatel. Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí na olomouckém magistrátu a dlouholetý odborník na protipovodňovou ochranu města, odpovídá na ty nejzávažnější z nich a nabízí pohled na tuto problematiku z hlediska vztahu města a přírody. […]

Zprávy

Revitalizace vodohospodářského uzlu v Nedakonicích zvýší ochranu před povodněmi a umožní migraci ryb

V Nedakonicích byly nedávno dokončeny práce na revitalizaci vodohospodářského uzlu, které provádělo Povodí Moravy. Hlavním cílem těchto prací bylo zabránit tomu, aby se koryto Dlouhé řeky zanášelo splaveninami. Současně byly provedeny zásahy, které zlepšily morfologii vodního toku, a tím i jeho retenční a protipovodňovou funkci. Revitalizace také umožnila migraci ryb a vedla k vytvoření nových mokřadů a tůní. Tyto změny přispívají k větší biologické diverzitě a kvalitě životního prostředí v této oblasti. […]