Zprávy

Město Ostrava nesouhlasí s rozšířením spalovny nebezpečných odpadů

Záporné stanovisko k záměru společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. postavit druhou linku spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě zopakovala rada města v úterý 30. července. Reagovala tak na doplněnou dokumentaci pro rozšíření provozu stávajícího areálu spalovny nebezpečných odpadů v obvodu Mariánské Hory, která obsahuje dvě nové změny. Snížení kapacity nové linky o pět tisíc tun ročně, tedy z 20 tisíc tun na 15 tisíc, a návrh kompenzačního opatření, kterým je výměna 20 kotlů na hnědé uhlí za kotle na zemní plyn v domácnostech v nejbližší zástavbě. […]