Fejetony Františka Synka

FEJETON: Jó, třešně zrály…

Ani tři týdny po studené noci, která svým jitřním mrazivým dechem vzala malým i velkým zahrádkářům všechny naděje na dobrou úrodu a v čase, kdy titíž vážili na pomyslných vahách, zda přijmout nabízené kompenzace nebo raději je směnit za příslib nulové daně z tichých vín, tehdy v zahradách dozrávaly první plody z letošních (zatím nemnohých) darů nebeských… […]