Tipy na výlety

Podyjí a Thayatal bez hranic: Nově otevřená lávka přes Dyji propojuje národní parky dvou zemí

V neděli 2. dubna se uskutečnilo slavnostní otevření visuté lávky pro pěší v lokalitě U Poustevníka pod Hardeggem. Zpřístupněna byla i navazující nová okružní turistická stezka, která propojuje moravský a rakouský břeh v národních parcích Podyjí a Thayatal. Cílem vzniku turistického okruhu, který by oba úzce spolupracující národní parky propojoval, bylo umožnit turistům seznámit se s unikátním prostředím tak, jak ho utváří sama příroda – bez hranic. Do budoucna společný projekt „Mosty k sousedům“ počítá s postavením i druhé lávky nad Hardeggem v místě někdejšího mostu. Její výstavba se nemohla uskutečnit z důvodu prudkého nárůstu cen materiálů v době covidové. […]