Trať na Slovensko projde modernizací za půl miliardy, zvýší se rychlost vlaků

Přeshraniční úsek prvního železničního koridoru mezi Lanžhotem a slovenskými Kúty projde modernizací. Správa železnic podepsala smlouvu s dodavateli stavby za téměř šest set milionů korun. Stavební práce začnou během února a potrvají do konce příštího roku.

Práce se dotknou přibližně jednoho a půl kilometru tratě od nadjezdu dálnice D2 u Lanžhota po státní hranici se Slovenskem. Správa železnic jako dodavatele vybrala společnosti Skanska a Elektrizace železnic Praha. Vysoutěžená cena je 595,7 milionů korun. Projekt spolufinancuje EU. Záměr navazuje na dokončenou optimalizaci úseku Břeclav – státní hranice ČR/SR. Na slovenské straně je koordinován s probíhající modernizací trati od Devínské Nové Vsi po státní hranici.

“Stavební práce se zaměří na rekonstrukci železničního svršku, spodku a mostů, dále úpravy zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, trakčního vedení a ukolejnění včetně všech inženýrských sítí. Stavba byla navržena tak, aby respektovala směrové a výškové řešení navazujícího projektu ŽSR, zejména pak šířkové uspořádání a zdvih nivelity koleje na novém mostě přes hraniční řeku Moravu,” uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Zvýší se rychlost vlaků

Důvodem modernizace traťového úseku je mimo jiné zvýšení rychlosti vlaků. V současnosti zde mohou jezdit maximálně 120 km/h, po dokončení stavby to bude až 160 km/h. Rekonstrukce železničního spodku i svršku bude na moravské straně ukončena před hraničním mostem.

Jediný přejezd v tomto úseku projde výraznou obnovou. “Stávající přejezdová konstrukce bude nahrazena novou z betonových panelů na ocelových nosičích. Z důvodu zvýšení bezpečnosti bude přejezd zabezpečený světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením se závorami. Na rekonstruovaném úseku se nacházejí čtyři mosty, které budou z důvodu nevyhovujících parametrů nahrazeny novými konstrukcemi,” doplnila mluvčí železničářů.

Stavba omezí provoz na tomto úseku I. železničního koridoru. V letošním roce budou prováděny práce na 2. koleji, jednokolejný provoz bude probíhat od května. V roce 2023 se stavba přesune na 1. kolej a opět bude zaveden jednokolejný provoz.

Zdroj: Správa železnic, foto: Wikimedia Commons

Související články

Přečtěte si  V Prostějově bude pokračovat rekonstrukce dálnice D46 ve směru na Vyškov, uzavřen bude sjezd na centrum

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*