Unikátní projekt Milostivé léto umožní lidem zbavit se dluhů u veřejných institucí

Slyšeli jste o ‚Milostivém létu‘? Lidem umožňuje definitivně se zbavit dluhů, které mají u veřejných institucí. Jde o novelu exekučního zákona, kterou na začátku prázdnin schválil parlament. Pokud lidé v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 zaplatí jistinu a 908 korun exekutorovi jako náklady na zastavení exekuce, budou jim odpuštěny veškeré další poplatky, které vznikly vymáháním exekuce, jako jsou úroky či penále.

Lidé s dluhy u veřejných institucí, jako třeba na sociálním a zdravotním pojištění či u města za nájem, tak budou moci v tomto období využít jednorázovou možnost zaplatit svůj dluh výrazně levněji. Pokud dlužník v uvedeném termínu uhradí jistinu, tedy základní finanční částku, na jejímž základě závazek vznikl, a k tomu pevnou částku 908 korun jako náklady na zastavení exekuce, bude mu zbylé penále, úroky a takzvané příslušenství odpuštěno. Dojde k zastavení exekuce a dlužník bude od zbytku dluhu osvobozen. V praxi může ‚Milostivé léto‘ pomoci tisícům, možná desetitisícům lidí, kteří z původně malého dluhu dnes dluží statisíce kvůli enormnímu penále.

Město Olomouc podporuje občany, aby se zbavili svých dluhů

„Jedná se o významný institut, prostřednictvím kterého město a jeho organizace mohou vymoci alespoň původně vzniklý dluh, získat zpět část doteď zdánlivě marných pohledávek a ukončit dlouhá exekuční řízení. Zároveň jde o vstřícný krok vůči dlužníkům, kteří se tak mohou vymanit z dluhových pastí,“ je přesvědčen primátor Olomouce Mirek Žbánek. „Máme zájem na tom, aby se informace o možnosti zastavení probíhajících exekucí dostala v širší známost a proto jsme se jí zabývali také na jednání rady města,“ objasnil primátor.

Podmínkou je, aby šlo o dluh vymáhaný soudním exekutorem a dlužník nebyl v insolvenci. ‚Milostivé léto‘ se nevztahuje na dluhy vůči soukromým věřitelům, ale výhradně na dluh vůči státu, krajům, městům a obcím či institucím, ve kterých má stát, obec nebo kraj majetkový podíl a dluh přešel do exekuce, kterou vede soudní exekutor. Jedná se tak vedle dluhu na zdravotním a sociálním pojištění nebo nájemném rovněž o závazky u institucí jako je třeba dopravní podnik. Na závazky, které si veřejné instituce vymáhají samy pomocí daňových nebo správních exekucí, se toto osvobození nevztahuje. „Je to unikátní možnost. Za poslední roky si nepamatuji podobnou příležitost pro lidi, kteří se rozhodnou a chtějí vyřešit svůj dluh,“ uvedl Daniel Hůle, dluhový expert organizace Člověk v tísni.

Přečtěte si  Buvoli nově pomáhají s péčí o chráněné mokřady v oblasti Nových Mlýnů

Jak bude celá věc vypadat v praxi?

Již teď je možné kontaktovat soudního exekutora s žádostí o vyčíslení nezaplacené jistiny. V žádosti je třeba uvést, aby exekutor sdělil danou částku prostřednictvím dopisu, SMS nebo emailu. Na základě tohoto sdělení zjistíte, kolik musíte aktuálně ještě doplatit z jistiny. Počínaje 28. 10. 2021 uhradíte sdělenou částku + 750 Kč s DPH (což činí cca 908,30 Kč) a doporučeným dopisem soudnímu exekutorovi sdělíte, že chcete využít milostivého léta dle článku IV odst. 25 zákona č. 286/2021 Sb.

Exekutor je následně povinen vydat rozhodnutí, kterým Vás jakožto fyzickou osobu osvobodí od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení. Stejně lze uhradit dluh, který ještě nedospěl do fáze exekuce, ale je u něj započato soudní exekuční řízení.

Na úhradu jistiny s 908 Kč máte tři měsíce. Tato možnost končí 28. ledna 2022.

Příklad z praxe

Neuhradil jsem nájemné za jeden měsíc v obecním nájemním bytě ve výši 8000 Kč. Do roka mi přišel exekuční příkaz na úhradu 63 000 Kč (8000 Kč + penále za každý následující měsíc). Když od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 uhradím exekutorovi 8000 Kč + 908,30 Kč, bude celý dluh smazán a exekuce ukončena.

Kde lze v Olomouci najít pomoc a dluhové poradenství

Člověk v tísni, o.p.s., pobočka Olomouc

Autor: red Zdroj: Statutární město Olomouc Foto: Pixabay

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*