Unikátní projekt psychiatra pro bezdomovce je v ohrožení, pojišťovna odmítla spolupráci

Lidé bez domova často trpí psychickými poruchami, jen minimum z nich má možnost využívat standardní psychiatrickou péči. Bez odborné pomoci přitom není možné jejich začlenění do společnosti. Charita Olomouc za podpory města Olomouce zřídila v listopadu 2020 ordinaci psychiatra pro lidi v nouzi. Jedná se o jediný takový projekt v celé republice. Z důvodu zamítnutí uzavření smlouvy ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny se však ocitl v ohrožení.

Pilotní projekt odstartoval v náročné době druhé vlny pandemie Covid-19, kdy se omezovaly návštěvy lékařů v ambulancích. Jeho posláním je poskytovat dospělým lidem bez domova s duševním onemocněním a lidem v krizi dostupnou odbornou psychiatrickou péči v bezpečném a nízkoprahovém prostředí.

„Díky dlouholeté zkušenosti s ordinací praktického lékaře pro lidi v nouzi víme, že pokud se odborná zdravotní péče poskytuje v nízkoprahové podobě, je cílovou skupinou hojně využívána,“ přibližuje Leona Martinková, vedoucí Střediska zdravotních služeb Charity Olomouc.

Primátor: Projekt má naši jednoznačnou podporu

Pro projekt, který je podle vedení Olomouce jedním z klíčových pilířů řešení problematiky bezdomovectví, je podpora samosprávy a zdravotních pojišťoven zásadní. Zatímco město hned na počátku podpořilo projekt finanční dotací, z důvodu opakovaného odmítnutí uzavření smlouvy ze strany VZP se projekt nyní nachází v ohrožení.

„Proces vzniku nové ambulance je značně složitý a zejména zajištění smluv se zdravotními pojišťovnami velmi zdlouhavé, děje se v řádu až několika měsíců. Bez grantu města Olomouce by nemohla služba ordinace psychiatra vzniknout, protože do uzavření smluv s pojišťovnami jde o hlavní zdroj financování,“ vysvětluje Martinková.

Projekt si klade za cíl zajistit dostupnou psychiatrickou péči sociálně vyloučeným osobám, a tím přispět ke snížení počtu duševně nemocných osob na okraji společnosti pohybujících se bezprizorně ulicemi města Olomouce, kterým městská či státní policie není schopna pomoci, pokud neohrožují sebe či druhé osoby. Jednoznačnou podporu dalšímu fungování projektu ordinace pro lidi v nouzi vyjádřil za město primátor Miroslav Žbánek.

„Činnost této služby musí být zachována. Nikdo z odborníků a ani pojišťovna ji přece nemůže vnímat pouze jako formu nějaké nadstandardní služby. Je to služba preventivního charakteru, která musí být zachována, protože chrání nás všechny. Nikdo si přece nepřeje atak ze strany duševně nemocného člověka z ulice, který si sám bez odborně vedené pomoci v nízkoprahové podobě není schopen pomoci,“ zdůraznil přínos primátor.

Přečtěte si  Urbanistická soutěž ve Velkém Meziříčí: Hledá se nový život pro areál Svit s důrazem na veřejný prostor a dopravu

Bez VZP hrozí konec

Pro úspěšné pokračování projektu je nyní zásadní přístup pojišťoven. V současné chvíli uzavřely smlouvy tři zdravotní pojišťovny (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Revírní bratrská pokladna a Vojenská zdravotní pojišťovna), u dalších Charita čeká na odpověď, avšak VZP opakovaně odmítla smlouvu uzavřít.

Skutečnost, že ordinace nebude moci přijímat pojištěnce VZP, kteří tvoří až 1/3 všech pacientů, ohrožuje do budoucna její existenci. „Není možné, aby v rámci návaznosti na sociální služby fungoval projekt, který může poskytovat péči jen některým pacientům. VZP ČR je klíčovým partnerem pro zdravotní služby a my věříme, že při detailnějším seznámení s fungováním ordinace ocení její přínos a spolupráci naváže. V opačném případě bychom museli službu ukončit,“ sdělila Martinková z olomoucké Charity.

Ambulance odborné psychiatrické péče pro lidi v nouzi se nachází v objektu Charity Olomouc na Wurmově 5. Právě zde se pohybuje cílová skupina lidí v nouzi, která díky snadné dostupnosti nemá zábrany službu lékaře psychiatra využívat.

„Lidé bez domova jsou skutečně psychiatričtí pacienti. Nejen, že většinou mají duální diagnózy, jako je závislost na návykových látkách a onemocnění z okruhu psychóz, depresí, poruch osobnosti či různé deviace, navíc nechodí na pravidelné kontroly, mají problém užívat pravidelně medikaci. Bez specializované ambulance navazující na sociální služby, není možné tuto péči zajistit,“ vysvětluje ředitel Charity Olomouc Petr Prinz.

Propojení ambulance se sociálními službami pro cílovou skupinu lidí bez domova je významným krokem k zajištění pravidelné psychiatrické péče. Sociální pracovníci často jako první identifikují zhoršení zdravotního stavu a potřebnost návštěvy lékaře, hlídají termíny kontrol, popřípadě motivují k užívání pravidelné medikace.

„Velmi nás mrzí, že dostupná péče je a zůstává pouhou teorií, protože ve snaze o řešení v praxi stále narážíme na nezájem a lhostejnost. Argumentace VZP, že v Olomouci je dostatek psychiatrických ambulancí, neřeší situaci lidí v nouzi, kteří akutně potřebují dostupnou péči,“ uzavřel Prinz.

Zdroj a foto: město Olomouc

Doporučujeme


3 Comments

  1. O situaci se zajímá tedy i charita v Olomouci. Olomouc je sídlem římskokatolické hlavy naší moravské církevní provincie, metropolity Moravského a arcibiskupa Olomouckého v jedné osobě. V Brně zase usednul na hejtmanský stolec Jihomoravského kraje člen KDU-ČSL. To je vynikající příležitost, jak prosadit spojení finančních prostředků nejen statutárního města Olomouc, ale propojit katolickou církev na celé Moravě, ve všech farnostech s dosahem našeho metropolity a s možností spolupráce všech krajů, ležících na Moravě, včetně moravských farností v Kraji Vysočina, v Jihočeském a v Pardubickém kraji. Nemají-li zájem podpořit psychiatrickou péči o bezdomovce centrální mocenské struktury, sídlící v sousední církevní provincii, spojme se zde na Moravě. Co by na to asi řekl jihomoravský hejtman Mgr. Grolich při svých plánech na spolupráci moravských regionů?

    • To co jste naznačil ve svém příspěvku nevidím vůbec optimisticky. ŘKC na Moravě přijala svatováclavskou čecháčkovskou ideologii plně za své. Stačí se podívat jak je preferován kardinál z Prahy ( fakticky to vypadá ,že je hlava celé církve ), nebo CM moravské slavnosti na Velehradě, které se staly “svátkem ” lidí dobré vůle. Na změny to bohužel prozatím příliš nevypadá .

      • A paradoxně je v současnosti moravský metropolita předsedou tzv. České biskupské konference. Český primas a moravský metropolita se v téhle funkci střídají po deseti letech snad dokonce pravidelně, nicméně český primas má zřejmě právo veta vždy, i když zrovna na předsednické židli není usedlý. Můj návrh byl jen námětem do diskuse, jak by se mohla již dříve naznačovaná spolupráce napříč moravskými kraji např. odstartovat.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*