Univerzita vyzvala hygienu k odvolání opatření, jinak se bude soudit

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš vyzval Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje (KHS JMK) k odvolání nařízení, které zakazuje kontaktní výuku na vysokých školách na území kraje. Podle univerzitních právníků na to nemá krajská hygiena právo. Škola je připravena se soudit.

Nařízení odporuje zákonu

„Pokud nebude KHS JMK tyto výhrady reflektovat, budeme nuceni obrátit se na soud s návrhem na zrušení tohoto opatření. Věřím však, že k vyřešení celé situace dojde již na základě našeho upozornění v dopise,“ píše rektor Bareš v dopise řediteli KHS JMK.

KHS JMK vydala opatření na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, ten však podle právníků stanovuje jasné podmínky, za nichž lze podobné plošné opatření vydat. „Klíčovou podmínkou je, že se jedná o zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami. Musí tedy jít o případ, kdy existuje konkrétní podezření ve vztahu ke konkrétním osobám. Plošné uzavření škol naopak ustanovení nedovoluje,“ upřesnil prorektor pro legislativu Radim Polčák.

Jedná se o nařízení mimořádného opatření k výuce na vysokých školách z 22. září. Obdobné zákazy kontaktní výuky postihly i další vysoké školy na Moravě.

Proti šíření nákazy máme vlastní opatření

Rektor v dopise KHS JMK zdůraznil, že Masarykova univerzita přijala celou řadu detailně promyšlených preventivních opatření s cílem minimalizovat riziko nákazy a současně zajistit studentům právo na vzdělávání.

„Právě proto se prakticky celé léto scházel krizový výbor Masarykovy univerzity a pokoušel se nalézt zodpovědné kompromisní řešení, které zohledňovalo jak ochranu zdraví členů akademické obce i zbytku společnosti, tak potřebu poskytovat našim studentům vzdělání v té nejvyšší možné kvalitě,“ stojí v dopise.

Výuka na Masarykově univerzitě začne až 5. října. Již 21. září bylo rozhodnuto, že bude mít primárně bezkontaktní podobu, a přednostně se proto bude odehrávat v online prostředí. S variantou prezenční výuky se počítalo jen v malých skupinách u prvních ročníků, pro něž je důležité přímé seznámení se s prostředím a chodem vysoké školy.  U vyšších ročníků se s tímto počítalo pouze v nezbytných případech, jako jsou laboratorní cvičení a malé seminární skupiny v praktických a klinických předmětech.

Přečtěte si  Dlouholetá práce ochranářů a dobrovolníků se vyplácí: po letech pálavského borytobraní už není skoro co vytrhávat

Univerzita se také od počátku září řídí univerzitním semaforem, který stanovuje doporučené postupy pro provoz jednotlivých pracovišť, jako je přístup do budov, práce z domu či přísnější hygienická opatření pro stupně nákazy dané celostátní škálou rizika.

Celé znění dopisu rektora Bareše řediteli krajské hygieny naleznete zde. Sám Bareš se nedávno nakazil nemocí Covid-19.

Ve videu určeném univerzitní obci rektor Bareš hovoří také o dopise řediteli krajské hygieny.

Zdroj a foto: Masarykova univerzita

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*