V lesích dochází odpadní dřevo, ohrožuje to plnění Green Dealu

Česká republika může mít problém naplnit jeden z cílů Zelené dohody pro Evropu (Green Deal), která má do roku 2050 vést k dosažení uhlíkové neutrality. Podíl lesní biomasy z těžby palivového dřeva je totiž na svém maximu. Jeho další zvyšování při zachování udržitelného hospodářství už není možné. Zdroje je třeba hledat mimo les, upozornili odborníci z Mendelovy univerzity.

“Pokud bude chtít stát stanovené cíle Green Dealu v této oblasti splnit i v budoucnu, měl by hledat zdroje jinde než v lese. Klíčem může být lepší využití odpadu na pilách, v papírnách nebo ve stavebnictví,” uvedl člen týmu odborníků Dalibor Šafařík z Mendelovy univerzity.

Odborníci spočítali, zda je Česká republika schopna naplnit závazky, které jí vyplývají ze Zelené dohody pro Evropu v oblasti obnovitelných zdrojů energií za odvětví lesního hospodářství. Jedním z hlavních cílů EU v oblasti energetiky a ochrany klimatu je zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (OZE) na hrubé konečné spotřebě energie na 32 % za celou EU. Česká republika se zavázala dosáhnout podílu 22 %. „Abychom se k tomuto cíli přiblížili, bude v ČR vzhledem ke klimatickým, hospodářským a politickým podmínkám nadále hrát významnou roli lesní biomasa,” upozornil další člen expertního týmu Jakub Michal.

Pro energetické účely se zpracovává dřevo, které po pokácení nemá technologické využití. Typicky jde o větve či shnilé části kmenů stromů. Odborníci zjistili, že celkový roční disponibilní objem dendromasy pro energetické účely České republiky do roku 2036 činí 13,473 mil. tun s maximálním ročním podílem lesní biomasy 7,645 mil. tun. V období do roku 2018 činil přitom tento roční objem průměrně 7,896 mil. tun.

Zaměřte se na odpad z výroby

Podle odborníků není možné zvyšování lesní biomasy z primární produkce v palivovém mixu na území ČR. Ohrozilo by to bezpečnost dodávek stejně jako trh s dřevem i u takových produktů jako je pilařská kulatina a dříví pro výrobu papíru.

V roce 2013 činil v ČR podle odborníků podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové hrubé konečné spotřebě energie 13,93 %, v roce 2019 pak 16,24 %, což představuje celkový nárůst 2,31 procentního bodu za šest let, a to při relativně stabilním podílu lesní biomasy v palivovém mixu a celkovém energetickém mixu v letech 2014–2017. K výraznějšímu zvýšení podílu lesní biomasy v palivovém mixu dochází až od roku 2018 vlivem přebytku palivového dříví a těžebního odpadu z primární produkce v důsledku kůrovcové kalamity.

Přečtěte si  Vodohospodáři obnoví vodní nádrž Gramanec u Ostrožské nové Vsi. Zadrží vodu pro případ sucha

“Toto navýšení je ale pouze přechodné a souvisí s intenzitou těžeb v převážně smrkových porostech. Pokud ale budeme chtít do budoucna zachovat kvalitu našich lesů, nebude v lesích, kde brát,” zdůraznil Šafařík. Státu doporučuje zaměřit se na odpady v papírnách, pilách nebo ve stavebnictví, kde zůstává nezpracovaný dřevní odpad. „V duchu cirkulární ekonomiky je v této oblasti určitě prostor,” dodal vědec.

Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal) je soubor politických iniciativ Evropské unie s cílem dosáhnout uhlíkové neutrality v roce 2050. Do roku 2030 má dojít je snížení emisí skleníkových plynů o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Obsahuje opatření ke snížení emisí, investice do špičkového výzkumu a inovací a ochrany přírodního prostředí.

Zdroj a foto: Mendelova univerzita

Doporučujeme

1 Comment

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*