Věda a technika

Naše krajina je náchylnější k požárům, než bývala. Expert vysvětlil proč

Rozsáhlé požáry jasně ukazují, jak se naše krajina stala v posledních letech náchylnou k rizikovým situacím. Podle Petra Čermáka z Mendelovy univerzity to platí i o nynější katastrofě v Národním parku České Švýcarsko. Postupující klimatická změna totiž přináší dlouhá suchá období, která zásadně zvyšují pravděpodobnost rozhoření na velké ploše. […]

Zprávy

V lesích dochází odpadní dřevo, ohrožuje to plnění Green Dealu

Česká republika může mít problém naplnit jeden z cílů Zelené dohody pro Evropu (Green Deal), která má do roku 2050 vést k dosažení uhlíkové neutrality. Podíl lesní biomasy z těžby palivového dřeva je totiž na svém maximu. Jeho další zvyšování při zachování udržitelného hospodářství už není možné. Zdroje je třeba hledat mimo les, upozornili odborníci z Mendelovy univerzity. […]

Věda a technika

Divočáci ničí sazenice stromků, škody jdou do milionů

Populace divočáků ve střední Evropě dlouhodobě rostou a s tím i škody na plodinách a lesích, kde poškozují čerstvě vysazené sazenice stromů. Kromě toho, že tyto škody mají významný ekonomický dopad, zhoršují i vyhlídky na úspěšnou obnovu lesních porostů, upozornili vědci z Mendelovy univerzity. Hledají vhodný způsob ochrany. […]

Věda a technika

Lesy se postupně zotavují, ubylo kůrovce i sucha

Po kůrovcové kalamitě se lesy na řadě místě Moravy konečně dostávají do stavu rekonvalescence. Dobré zprávy hlásí i z univerzitních lesů na sever od Brna. Podle lesníků z Mendelovy univerzity zlepšení napomáhá průběh počasí, které zapříčinilo i nižní počet generací kůrovce. […]

Věda a technika

Mění se lesy i přístup lesníků. Musíme respektovat přírodu, říká odborník

Klimatická změna vede k velkým změnám v lesnictví. Smrkové monokultury stejného stáří nahrazují pestré stromy v takřka rodinném uspořádání. Lesníci je budou pěstovat ve všech věkových fázích v menších skupinkách, tedy od nejmladších po nejstarší členy rodiny. Takto rostoucí stromy ve smíšených porostech si tolik nekonkurují, lépe rostou a jsou odolnější, říká Lumír Dobrovský z lesního podniku Masarykův les Křtiny. […]