Lesy mají po kůrovci to nejhorší za sebou, hlásí nadějně lesníci z univerzity

Lesníci z Mendelovy univerzity vyhlíží jednu z nejlepších sezón. Letos budou v univerzitních lesích na sever od Brna vysazovat jen zhruba čtvrt milionu mladých stromků, což je o polovinu méně než v loňském roce a o tři čtvrtiny méně než v roce 2020, kdy končila kůrovcová kalamita. Daří se jim pěstovat pestrý a odolný les.

Budování druhově pestrého lesa je podmíněno i dopady klimatické změny. „Z listnáčů vysazujeme zejména buky a duby. Z jehličnanů pak perspektivní douglasku či modřín,“ uvedl Lubomír Dobrovolný ze Školního lesního podniku Křtiny. S ustupujícím kůrovcem zároveň klesá podíl holin k zalesnění. Neznamená to ale, že by měli lesníci rezignovat na obnovu lesa jako takovou.

“Obnova lesa je po prováděných těžbách pro zachování hospodářské kontinuity nutná. Otevírá se tím naopak prostor navrátit se k přírodě bližším metodám obnovy, zejména k přirozené obnově buků, dubů, modřínů a spoustě dalších dřevin ze semen pod ochranou dospělých stromů,“ vysvětlil Dobrovolný. Přirozená obnova má podle něj spoustu ekologických i ekonomických pozitiv a v univerzitních lesích před kůrovcovou kalamitou převažovala.  

Další vývoj kůrovcové kalamity, holin, obnovy a celkově zdravotního stavu lesů bude záviset na dalším vývoji počasí. „Zůstáváme obezřetní, neboť už nyní pozorujeme nedostatek jarní vláhy, která je pro růstový start lesů v započaté sezóně zásadní,“ dodal Dobrovolný.

Nízký, neboli výmladkový les (pařezina). Kdysi typický kulturní les, ke kterému se lesníci vracejí.

Návrat k nízkým lesům

Univerzitní lesy se nacházejí v nadmořské výšce 210 až 574 metrů a vyznačují se značnou pestrostí přírodních podmínek, která předurčila zřízení výukového pracoviště Mendelovy univerzity. Aktuálně převažují listnaté dřeviny se zastoupením kolem 65 procent a jejich podíl v posledních letech roste.

Univerzitní lesy mají i několik pokusných ploch. Příkladem z poslední doby je v lokalitě Brno-Lesná převod stávajících chřadnoucích stejnorodých porostů na odolnější pestré lesy. “Lesníci vrací do těchto míst druh porostu, který tu byl v minulosti typický. Jde o plochy takzvaného nízkého či středního lesa, kde nové stromy většinově nerostou ze semen, ale obražením pařezu pokáceného stromu,” popsal Dobrovolný.

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně. Univerzitní lesní pozemky mají rozlohu přes deset tisíc hektarů a vytváří souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj moravské metropole až k Blansku.

Přečtěte si  Starobrno představilo nový design. Zdůrazňuje regionální pouto

Zdroj a foto: Mendelova univerzita

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*