Věda a technika

Lesy se postupně zotavují, ubylo kůrovce i sucha

Po kůrovcové kalamitě se lesy na řadě místě Moravy konečně dostávají do stavu rekonvalescence. Dobré zprávy hlásí i z univerzitních lesů na sever od Brna. Podle lesníků z Mendelovy univerzity zlepšení napomáhá průběh počasí, které zapříčinilo i nižní počet generací kůrovce. […]

Zprávy

Počasí pomáhá lesníkům proti kůrovci, získali drahocenný čas

Lesníkům letos výrazně pomohlo počasí. Mohou se tak vzpamatovat z kůrovcové kalamity, která zasáhla především smrkové lesy. Díky deštivému konci jara a vlhkému létu a také nižším teplotám než v posledních letech se letos na horách vylíhlo méně nebezpečných brouků. Správci lesů díky tomu získali drahocenný čas pro obnovu napáchaných škod. […]

Zprávy

Arcibiskupské lesy s kůrovcem bojují pomocí průzkumných letů, mapují ohniska škůdce

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, které spravují více než 42 tisíc hektarů lesa na území Jeseníků, Mohelnicka, Hostýnských Vrchů a v okolí Velehradu, využily spolupráce s ministerstvem zemědělství, které velkým vlastníkům lesa umožňuje monitorovací lety nad lesními porosty. Rekognoskační lety nad severními i jižními polesími ve správě Arcibiskupských lesů poskytují lesníkům ucelený přehled o vývoji kůrovcové kalamity i efektivitě asanací. […]