V řekách na Moravě je málo vody, prší minimálně, upozornili vodohospodáři

Málo srážek, rostoucí teploty a vysoká spotřeba vody. To jsou faktory podle vodohospodářů, které způsobily nízké hladiny moravských řek na začátku května. Průtoky se pohybují pod polovinou průměru. Do řady vodních toků se musí vypouštět voda z vodních nádrží.

Letošní březen patřil podle vodohospodářů z Povodí Moravy k nejméně deštivým za posledních deset let. Celkové nízké srážkové úhrny, které přetrvávají od loňského listopadu, společně se slabou sněhovou pokrývkou v průběhu letošní zimy, mají za následek klesající hladiny řek i podzemní vody. Situaci umocňují rostoucí teploty a vegetace, která v tomto období spotřebovává enormní množství vody.

„Na Moravě velmi málo prší. Výjimečně jsme zaznamenali v posledních dnech patnáctimilimetrové srážky za 24 hodin. Ale z těchto srážek prakticky nic nedoteklo do vodních toků, vše si bere půda a rostliny. Průtoky v řekách proto aktuálně odpovídají 15 až 50 % průměrných květnových hodnot, uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Situace se podle něj navíc promítá do stavu podzemních vod. “Například v mělkých vrtech v povodí střední a dolní Moravy, Jihlavy a Bečvy jsou hodnoty silně až mimořádně podnormální,“ dodal Gargulák.

Průtok v řece Moravě se pohybuje mezi 60 a 40 % květnového normálu, v Dyji mezi 30 a 40 %, Bečvou v Dluhonicích protéká 28 % dlouhodobého měsíčního průtoku, Svratkou ve Veverské Bítýšce 38 %, Jevišovka, Rokytná a Oslava se pohybují okolo 25 % průměrných měsíčních hodnot. Brtnice, Želetavka a Bystřička na přítoku do vodní nádrže Bystřička hlásí stav sucha.

Do řek se vypouští voda z přehrad

Vodohospodáři proto situaci zachraňují manipulacemi na některých přehradách. Jen za uplynulé dva týdny vypustili z vodních nádrží na čtyři miliony kubíků vody, kterými dotovali průtoky v řekách. Například vodní nádrže Vír a Nové Mlýny za minulý týden nadlepšily průtok ve Svratce a v Dyji dohromady o téměř jeden milion kubíků vody.

„Je důležité udržovat v řekách takzvané minimální zůstatkové průtoky, aby vodní toky plnily své funkce a poskytovaly dostatečné podmínky pro život vodním živočichům a na vodu vázaným společenstvům. Současně musí dostatečně ředit odpadní vody, vypouštěné do vodních toků například z čistíren odpadních vod,“ vysvětlil Gargulák smysl takzvaného nadlepšování z vodních nádrží.

Většina nádrží má plné nebo téměř plné zásobní prostory. Nadále platí, že z nádrží vodohospodáři dlouhodobě vypouští nezbytné minimum. Vodárenské odběry jsou zabezpečovány v požadovaných množstvích.

Přečtěte si  Pozor na tenký led! Vodohospodáři varují před vstupem na zamrzlé hladiny vodních nádrží

Pracujeme s různými scénáři, tedy i se scénáři, že by se mohlo extrémní sucho opakovat. V současnosti jsou s ohledem na přijatá opatření plánované dodávky vody pro vodárenské účely z našich vodních nádrží zajištěné. V případě srážkového deficitu může v tocích bez možnosti nadlepšení vodou z nádrží docházet v průběhu jara a léta k jejich vysychání,“ upozornil šéf moravských vodohospodářů.

Povodí Moravy pokračuje ve výstavbě a rekonstrukcích vodních nádrží. Připravuje výstavbu vodní nádrže Vlachovice na východě Moravy, po rekonstrukci Jedlovského přivaděče do vodárenské nádrže Hubenov na západní Moravě pracuje dále i na rekonstrukci Jiřínského přivaděče do stejné nádrže. Usiluje také o navýšení objemu zadržené vody v novomlýnských nádržích o devět milionů kubíků.

Zdroj a foto: Povodí Moravy

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*