Ve Zlíně vznikne Kancelář architekta města, projekt má zajistit koncepční rozvoj

Moderní moravské město Zlín

Město Zlín podpořilo vznik platformy pro koncepční městské plánování a moderní architektonický a urbanistický rozvoj. Za tímto účelem se připravuje projekt projekčního studia, Kancelář architekta města.

Baťovo město je symbol moderního stavebního rozvoje

Město Zlín je jednoznačným symbolem moderní architektury první poloviny 20. století. Díky podnikatelským aktivitám firmy Baťa se ze Zlína stalo moderní město a symbol progresivního stavebního rozvoje, které udávalo trend v mnoha směrech. Budování moderního Zlína stálo především na osobnosti Tomáše Bati, jako starosty města a podnikatele v jedné osobě a architekta F. L. Gahury, který se později stal hlavním městským architektem a který stojí za návrhem mnoha významných budov Zlína, včetně radnice.

Kancelář se má stát hlavním koncepčním pracovištěm

Vedení města si je plně vědomo velkého architektonického odkazu a proto nyní připravil náměstek Pavel Brada vznik projekčního studia města – Kanceláře architekta města Zlín (KAM), která má být hlavním koncepčním pracovištěm města v oblasti architektury, urbanismu, tvorby veřejného prostoru a participace s občany města. Tato kancelář by mimo jiné měla pracovat na změnách územního plánu, což by proces změn územního plánu výrazně urychlilo.

Nový projekt ovlivní budoucí podobu celého města

Dále by měla navrhovat urbanistické a dopravní studie, pracovat s daty o městě, připravovat architektonické a urbanistické soutěže a vytvářet ulice, náměstí a parky, kde lidé budou rádi trávit čas. Cílem nově vznikající kanceláře je koncepčně vytvářet fungující městskou strukturu a přetvářet veřejný prostor města pro lidi.

Chceme, aby veřejný prostor města byl realizován kvalitně, koncepčně a byl přívětivý pro obyvatele města. Zlín má skvělou architektonickou tradici, na kterou chceme navázat. Naším cílem je, aby vznikl respektovaný institut, který bude koordinovat jednotlivé stavby a procesy ve městě a revitalizace veřejného prostoru tak, aby na sebe navazovaly a vzájemně se doplňovaly. Rovněž by měl sladit zájem obyvatel, města a investorů,“ řekl náměstek primátora Pavel Brada.

Zlínská KAM má zahrnovat tým odborníků

Kancelář architekta města by měla být příspěvkovou organizací, v jejímž čele bude stát hlavní architekt města jako ředitel. Součástí KAM mají být nejen architekti a urbanisté, ale i dopravní inženýři, krajinní architekti a rovněž odborníci na participaci s veřejností. Vedení města zvažovalo 3 varianty řešení instituce. Jako nejvhodnější bylo zvoleno řešení formou zřízení příspěvkové organizace, tak, jak se stalo například v Brně či Ostravě. Tato forma byla rovněž doporučena poradním orgánem RMZ, komisí výstavby a územního rozvoje.

Přečtěte si  V Brně vznikl první tuzemský hospic pro nevyléčitelně nemocné děti. Dům pro Julii je obklopen zelení

Na přípravě se pracuje, činnost se zahájí příští rok

Na přípravě projektu KAM se pracuje již od začátku roku. „Na finální podobě Kanceláře architekta města Zlína nyní usilovně pracujeme. Připravujeme materiál, který bude projednán 2. prosince na Radě města Zlína a pokud bude Radou schválen, půjde na schválení do Zastupitelstva. KAM by dle našich předpokladů měl vzniknout na začátku příštího roku,“ upřesnil Pavel Brada.

Zdroj a foto: Zlín

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*