Vědci bojují s invazivním stromem z Asie. Přišli na nový způsob

Pajasan žláznatý

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně hledají způsob jak se vyrovnat s nekontrolovatelným šířením pajasanu žláznatého. Jde o mimořádně odolný druh pocházející z Asie. Po vykácení na místě vyroste znovu. Řešení by mohla přinést stromová mikroinjektáž, kterou odborníci zkouší v brněnské zoo.

Právě brněnská zoologická zahrada je jedním z míst, kde se pajasan žláznatý invazivně šíří a narušuje strukturu zdejšího lesa. Novou metodu zkouší tým odborníků z Mendelovy univerzity pod vedením arboristy Jiřího Rozsypálka.

„U mladých jedinců jsme testovali jejich vytrhávání i s kořeny a vystřižení zahradnickými nůžkami. U vzrostlých dřevin pak kroužkování, sesazení na vysoký pařez s pravidelným odstraňováním vznikajících sekundárních výmladků a novou technologii stromové mikro-injektáže,” přiblížil Rozsypálek.

Metoda stromové mikro-injektáže se doposud používá na obranu stromů vůči chorobám a škůdcům. Jedná se o metodu velmi podobnou očkování u lidí, kdy je do dřeviny vpravena účinná látka, kterou si dřevina rozvede po celém svém organismu a je tak plně chráněna vůči škůdci či chorobě, proti které se injektáž používá.

„V tomto případě jsme se pokusili otestovat aplikaci systémově působícího arboricidu s cílem efektivně usmrtit tyto nepůvodní a rychle se šířící dřeviny, včetně kořenového systému, díky čemuž by nemělo docházet k prorašování nových výmladků z kořenů a pařezu, což se běžně děje po normálním vykácení těchto stromů,” popsal vědec.

Nová metoda pomáhá

Všechny zmíněné varianty likvidace vědci otestovali na čtyřech plochách, vždy na deseti jedincích na variantu. Na plochách ponechávali také kontrolní dřeviny, které nebyly nijak poškozeny pro možnost srovnání.

„Výsledky po roce pozorování potvrzují naši hypotézu o vysoké účinnosti stromové mikro-injektáže. Kroužkování a vysoký pařez naopak řešením nejsou. U mladých jedinců se zatím zdá, že jak vytržení stromu i s kořeny, tak jeho vystřižení jsou velmi účinnou metodou likvidace,” doplnil Rozsypálek s tím, že testování bude probíhat ještě cca dva roky.

Pajasan žláznatý pochází z Číny, během staletí se rozšířil do mnoha oblastí světa. Na řadě míst má jeho šíření invazivní charakter. Na Moravě se vyskytuje minimálně dvě století. V současnosti roste hlavně v Brně, okolí Znojma, na Pavlovských kopcích a v menším množství i na jiných lokalitách. Pajasan odolává suchu, zasolení i emisím. Od začátku letošního roku není třeba žádat pro jeho kácení povolení. Byl totiž zařazen na seznam extrémně invazivních druhů v Evropě.

Přečtěte si  Mendelova univerzita v Brně otevře tři nové studijní programy zaměřené na udržitelnost či šlechtění dřevin

Zdroj: Mendelova univerzita, foto: Wikimedia Commons

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*