VMO Tomkovo náměstí: Vedení Brna připravilo dohodu s husovickými sokoly. Získají peníze na novou halu

Sokolovna v Husovicích

Vedení Brna připravila memorandum mezi městem a TJ Sokol Husovice ve vztahu k omezením kvůli výstavbě úseku velkého městského okruhu na Tomkově náměstí. Dohoda umožní městu získat důležité pozemky pro výstavbu. Husovičtí sokolové by na jejím základě mohli na oplátku získat prostředky na sportovní halu a rekonstrukci sportoviště.

Dohoda zakotvuje vzájemné výhody

Stavbou úseku velkého městského okruhu Tomkovo náměstí a rampy Nová Dukelská budou trvale dotčeny pozemky, které jsou ve výlučném vlastnictví TJ Sokol. Účelem memoranda je podle vedení města vymezení očekávání obou stran a základních principů majetkoprávního vypořádání.

Memorandum se opírá o několik základních pilířů. Vedle vzájemné směny pozemků a poskytnutí finanční dotace na novou sportovní halu a rekonstrukci tenisových kurtů na Cacovickém ostrově se jedná také o zajištění náhradního sportoviště pro oddíl kuželkářů.

“Chceme najít shodu mezi zájmy města, které v tomto případě představují budování velkého městského okruhu a rampy Nová Dukelská, a zájmy TJ Sokol Husovice, která usiluje o vybudování nové haly a rozvoj svých sportovišť,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Sokolové mohou získat peníze na nohovu halu

Město se na základě předchozího požadavku TJ Sokol memorandem zavazuje k poskytnutí dotace na výstavbu nové sportovní haly. Ta bude umístěna na části pozemků, které TJ Sokol získá od města. Na základě studie jsou náklady odhadovány na 120 milionů korun, přičemž město by podle předpokladů mohlo poskytnout 30 milionů korun.

“Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města bychom mohli uzavřít ještě v letošním roce. Vedení města má zájem o zachování sportoviště v Husovicích, proto považujeme za důležité umožnit i díky dotaci výstavbu nové haly. Zároveň se memorandem zavazujeme přispět na rekonstrukci povrchu tenisových kurtů nacházejících se ve sportovním areálu spolku Rugby Club Dragon Brno. Zrekonstruované sportoviště bude sloužit jako dočasná náhrada za kurty TJ Sokol, které budou dotčeny stavbou VMO a stavbou rampy Nová Dukelská. Výše dotace se předpokládá v maximální výši 600 tisíc korun,“ sdělil první náměstek primátorky Petr Hladík.

Město se dále zavazuje k poskytnutí příspěvku z rozpočtu na dočasné zajištění provozu pro oddíl kuželkářů TJ Sokol. Provoz kuželkárny v areálu tělocvičné jednoty bude totiž omezen stavbou rampy Nová Dukelská. Předpokládané roční náklady náhradního sportoviště jsou 230 tisíc korun.

Přečtěte si  Brněnský dopravní podnik objednal dalších 20 nových obousměrných tramvají Škoda 45T. Jezdit budou už v roce 2026

Husovičtí sokolové naopak podpisem memoranda udělí souhlas se stavbou rampy Nová Dukelská na některých svých pozemcích a zavazují se učinit s městem příslušné kroky vedoucí k převodu vlastnického práva k částem dvou pozemků, které jsou klíčové pro stavbu.

“Případný rozdíl v cenách obvyklých bude řešen doplatkem. Podobné majetkoprávní úkony se mnohdy táhnou dlouho a brzdí řadu projektů. Memorandum je cesta, jak uzavřít dohodu, která bude přijatelná pro obě strany, a celé jednání tak urychlit tak, aby lidé mohli co nejdříve využívat velkého městského okruhu. Ten v Brně dlouhodobě chybí,“ uzavřel brněnský radní pro oblast investic David Grund.

Zdroj: město Brno, foto: Wikimedia Commons

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*