Vodohospodáři obnoví vodní nádrž Gramanec u Ostrožské nové Vsi. Zadrží vodu pro případ sucha

Povodí Moravy zahájilo opravy vodní nádrže Gramanec na Uherskohradišťsku. Práce povedou k obnovení všech funkcí nádrže včetně funkce biologické a estetické. Obnova spočívá zejména v opravě hráze, odtěžení sedimentů a opravě výpustného zařízení. 

Povodí Moravy zahájilo v polovině dubna celkovou obnovu vodní nádrže Gramanec u Ostrožské Nové Vsi. Těžbě sedimentů, opravám hráze a tzv. požeráku předcházelo vypuštění nádrže. Ze dna nádrže vodohospodáři odstraní více než 10 000 kubíků sedimentů. „Našim cílem je zejména vrátit nádrži v plné míře funkci zadržování vody v krajině, což je podstatné zejména v období sucha. Nádrž však bude schopná převést i povodňové průtoky a to až na úroveň stoleté vody. Obnovou však dosáhneme i zlepšení dalších funkcí, jako posílení ekologické stability, biodiverzity a prodloužení životnosti nádrže na další desítky let,“ popisuje význam prací generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. 

Zdroj: Mapy.cz

Odstranění 10 000 kubíků nánosů povede k podstatnému zvýšení retenční schopnosti nádrže. Opravy výpustného zařízení a oprava hrází zajistí bezproblémový provoz vodního díla nejen za běžných situací, ale také během povodní. „Provedeme dosypání hrází, opravu svahů a opevnění hráze. Dále se zaměříme na opravu výpustního objektu a manipulačního zařízení i propustku do obtokového koryta. Těžba sedimentů bude probíhat ze dna nádrže tak, abychom zachovali litorální pásmo, což je důležité zejména pro organismy žijící na břehu v těsné blízkosti nádrže,“ popisuje průběh prací Gargulák. 

Obnova malých vodních ploch je dlouhodobým cílem Povodí Moravy

Obnova malých vodních nádrží je pro vodohospodáře mimořádně důležitá, protože hrají významnou roli v příslušné lokalitě obzvlášť v období sucha, kdy dokáží krátkodobě vylepšovat vodní bilanci v menších tocích, aby nevysychaly. Mimo to nádrž po napuštění poskytne útočiště mokřadním a bažinným společenstvům a vhodné podmínky pro hnízdění ptactva. Během posledních dvou let obnovilo Povodí Moravy např. vodní nádrže Santon na Brněnsku, Ordějov na Uherskohradišťsku, Předního rybníku u Hustopečí či Třebařov na Šumpersku.

Práce odstartovaly v dubnu 2023 a potrvají do dubna 2024. Nádrž je aktuálně z důvodu prací vypuštěná. Obnova nádrže si vyžádá náklady v celkové hodnotě téměř 17 mil. Kč, které částečně poskytlo Ministerstva zemědělství v rámci programu „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2.etapa“ a částečně z vlastních zdrojů Povodí Moravy.

Přečtěte si  Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity skončil třetí pedagog zapletený do skandálu sexuálního obtěžování studentek

Vodní nádrž Gramanec leží Chylickém potoce, který je levostranným přítokem Petříkovce a Okluky, která ústí do Moravy. Nádrž vznikla v 60. letech 20. století, má rozlohu 4,1 ha a zásobní objem 56 000 m³.

Autor: red Zdroj a foto: Povodí Moravy s.p. Mapa: Mypy.cz

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*