Výbor pro jednání o rozvoji města Znojmu chyběl, říká Jiří Kacetl. Zrušení okresů byla chyba

Historik, znojemský zastupitel a předseda nového výboru pro správu městského majetku Jiří Kacetl

Nedávná změna ve vedení Znojma přinesla mimo jiné vznik nového výboru, který má na starosti územní a strategické plánování a nakládání s majetkem. Jeho předsedou byl zvolen zkušený znojemský zastupitel a historik Jiří Kacetl. V rozhovoru uvedl, jaké úkoly leží před novým výborem. Prozradil také, proč považuje současné nastavení veřejné správy za špatné a co by se mělo změnit.

O změnách ve vedení Znojma jsme psali v tomto článku.

Jen účelová záležitost? Nový výbor dlouhodobě chyběl

Podle Jiřího Kacetla výbor s podobným zaměřením ve Znojmě dlouhodobě chyběl. Neexistovala žádná platforma, kde by se zastupitelé mohli scházet a detailně projednávat investiční projekty města, změny územního plánu či prodeje pozemků. Tvrzení kritiků, že se jedná jen o krátkodobou účelovou záležitost, předseda nově zřízeného výboru odmítá.

“Máme sice majetkovou komisi, ta se ale zodpovídá radě města a v posledních dvou letech neměla ani jednoho zástupce opozice. Inspirovali jsme se proto obdobnými výbory zastupitelstev některých jiných měst u nás a budeme nyní moci všechny uvedené věci otevřeněji a hlavně v časovém předstihu projednávat. Na zasedáních zastupitelstva totiž na jakékoli detailní či odborněji zaměřené diskuse není čas ani chuť,” vysvětluje Jiří Kacetl.

Z pozice předsedy výboru bude mít navíc výrazně větší vliv na agendu jednání a kontrolovat výstupy z činnosti městské rady. “A to je v nové koalici ve Znojmě, která vznikla spojením starého vedení města s dosavadní opozicí, velmi důležité,” dodává s poukazem na zásadní obměnu na znojemské radnici.

Priority: Územní plán, cyklostezka kolem města či parkování

“Dlouhodobým cílem je, aby územní plán města byl i se všemi stále projednávanými změnami kvalitním dokumentem, který zajistí udržitelný rozvoj města a bude přispívat k vyšší kvalitě života místních občanů,” odpovídá Jiří Kacetl na otázku, jaké budou jeho priority jako předsedy výboru.

Podle svých slov by chtěl s dalšími členy výboru postupně projet celé město, sepsat všechna problematická místa a navrhnout způsob jejich nápravy. “Ve stejném časovém horizontu bych chtěl pokračovat v realizaci zeleného prstence okolo města, tedy stezky pro pěší a cyklisty, kterou bude možné v klidovém území kolem dokola obejít či objet celé město. V krátkodobém horizontu se musíme pobavit o parkovacím systému,” prozradil další plány.

Před výborem bezprostředně leží rozhodnutí dlouholetého sporu, zda se mají opravit městské lázně v centru města, nebo bude spuštěn již připravený projekt výstavby nového krytého bazénu u plovárny v Louce.

Znojemský hrad nabídne potravu pro tělo i pro ducha

Ve Znojmě se také často hovoří o dokončení projektu kulturního a společenského centra v areálu znojemského hradu.

“Vnitřní hrad s takzvaným deblínským zámkem patří městu již sto třicet let, od roku 1910 jsou zámecké prostory využívány muzeem, dnes v pronájmu Jihomoravského muzea ve Znojmě. Před deseti roky radnice koupila i vnější hrad s pivovarem, čímž se stala vlastníkem celého areálu někdejšího knížecího a markraběcího hradu. To nám otevírá ruce k opravdu kvalitnímu řešení,” vysvětluje Jiří Kacetl, který dlouhé roky pracoval ve znojemském muzeu.

První důležité projekty podle něj již byly městem realizovány. “V přední části při někdejší hradní bráně se opět vaří pivo a zprovozňuje se historická pivovarská restaurace, ve varně z konce 19. století vznikla pivní expozice a v těsném sousedství, v bývalé kotelně, byla před půldruhým rokem otevřena jedinečná enotéka regionálních vín. O potěchu těla je tedy postaráno dostatečně, nyní musíme důkladně připravit adaptaci zbývající části pivovaru pro potravu ducha,” popisuje předseda nového výboru aktuální stav.

Uvažuje se o vytvoření galerie se zapojením rodin s dětmi a expozici proslulé hradní kaple – rotundy. Jiří Kacetl ovšem za nejdůležitější záležitost považuje vytvoření velké historické expozice o dějinách města. “Je ostudou, že v uplynulých 12 letech, co byla kvůli opravě střechy a výměně oken v deblínském zámku demontována stará historická expozice, nemá Znojmo pro své občany a návštěvníky žádné místo, kde by mohl být představen neskutečně barvitý příběh města a okolního kraje,” kritizuje historik. Do roku 2026, kdy bude Znojmo slavit 800 let od svého založení, je podle něj i s pomocí dolnorakouských partnerů nutné tuto věc dotáhnout do zdárného konce.

Přečtěte si  Zavřete dětská hřiště, doporučila vláda. Na řadě míst zůstávají otevřená

Zrušení okresů Znojmu neprospělo

“Ve Znojmě máme již sedm let úspěšnou nezávislou kandidátku PRO ZNOJMO, ve které spolupracují členové či příznivci hned několika středo-pravých uskupení. Všechny nás spojuje společné přesvědčení, že současný systém krajů v České republice našemu městu a potažmo celému regionu Znojemska nesmírně škodí,” odpovídá Jiří Kacetl na otázku, jak hodnotí postavení Znojma v rámci současného Jihomoravského kraje a potažmo státu.

Dlouhodobým cílem uskupení je podle zkušeného znojemského zastupitele obnova okresů, která by se mohla odvíjet od současných obcí s rozšířenou působností, kterým se někdy říká “malé okresy”. “Jenže dnešní ORP nemají žádné vlastní ústředí, jsou pouze koncovými orgány státní správy v regionu. Regionální samospráva je našemu okresu značně vzdálena, protože ji už nevykonává okresní úřad, nýbrž krajský úřad v Brně. Ten je pro změnu obří moloch s velmi malou finanční soběstačností. O všechny zásadní investice musí kraje stejně žebrat na mamutích ministerstvech v Praze.

Jiří Kacetl je členem Moravského zemského hnutí, které vzniklo v roce 2018. “Právě zpackaný systém veřejné správy, který se takto nastavil za neblahé vlády tzv. opoziční smlouvy v letech 1998-2002 v čele s tehdejším premiérem Zemanem, je tím hlavním důvodem, proč jsem vstoupil do Moravského zemského hnutí,” vyjádřil se otevřeně předseda nového výboru.

Kraje se neosvědčily, je třeba se vrátit k tradičním zemím

V letech 2012 až 2018 byl Jiří Kacetl registrovaným příznivcem Starostů a nezávislých. “Konec konců většina kandidátky PRO ZNOJMO s tímto hnutím sympatizuje. I STAN mají ve svém programu decentralizaci. Zatímco STAN zatím trvá na posílení pravomocí regionů při zachování krajské soustavy, Moravské zemské hnutí jasně prosazuje návrat k osvědčenému modelu zemského zřízení. S tím jde ruku v ruce i obnova soustavy okresní,” vysvětluje znojemský zastupitel.

Jedinou cestou pro zvýšení efektivity veřejné správy je podle něj omezení centrálních ministerstev v Praze, zrušení 13 přebujelých krajských úřadů a jejich nahrazení třemi či čtyřmi úřady zemskými, na půdorysu tradičních zemí Čech, Moravy a Slezska a zároveň s ohledem na potřeby 21. století.

“Úsporná okresní soustava pak navrátí daňové výnosy tam, kam patří, tedy do regionů, kde daňoví poplatníci žijí. Podívejte se na Znojemsko, už patnáct let fakticky odříznuté od dálkové železniční dopravy, s nedostatečnou silniční infrastrukturou, násilně odříznuté od svého někdejšího spádového regionu Moravskobudějovicka, které dnes náleží pod úřední paskvil jménem Kraj Vysočina. Toto všechno můžeme změnit,” popisuje cíle hnutí znojemský a moravský patriot.

Podle Jiřího Kacetla je třeba jen získat pro tuto myšlenku více podporovatelů – lidí, kteří jsou často rezignovaní, o politiku se nezajímají a k volbám ani nechodí.

Autor: pjk, foto: Drahomíra Trčková, Jiří Kacetl, redakce

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*