Vznikající ptačí park na jihu Moravy skrýval brouka, kterého už považovali za vyhynulého

Ptačí park Kosteliska

Vzácný brouk dřepčík byl v České republice považován za vyhubený druh. Po třiceti letech jej však přírodovědci objevili v prostoru vznikajícího Ptačího parku Kosteliska u Dubňan na jihu Moravy. Kromě toho zaznamenali i další vzácné druhy bezobratlých a přes sto druhů ptáků včetně kriticky ohrožených.

Dřepčíka objevili entomologové při loňském průzkumu lokality. Jihomoravská pobočka ornitologické společnosti spravuje mokřadní území v nivě říčky Kyjovky od loňského roku. Vytváří tu Ptačí park Kosteliska se stezkami a v budoucnu i pozorovatelnami pro veřejnost.

„Už teď se potvrzuje, že tato lokalita byla pro vytvoření rezervace dobrá volba. Při loňském průzkumu jsme na Kosteliskách pozorovali 162 ptačích druhů. U více než poloviny z nich víme, že tu buď hnízdili anebo se o to pokoušeli,“ vysvětluje ornitolog Gašpar Čamlík.

K vzácným druhům, které v roce 2020 v Ptačím parku Kosteliska hnízdily, patří bukač velký, bukáček malý, moudivláček lužní či čejka chocholatá. Tři mláďata tu vyvedl i kriticky ohrožený vodouš rudonohý. Tůně, mokřady a rozlivy slouží ptákům také jako významné loviště. „V létě sem za potravou zalétaly dvě stovky rorýsů obecných, pozorovali jsme tu také 120 vlh pestrých, 250 břehulí říčních a 1500 vlaštovek obecných, které tu i nocovaly v rákosí,“ vyjmenovává Čamlík.

Dřepčík (Longitarsus substriatus) byl v ČR nalezen po více než 30 letech.

Nález “vyhynulého” brouka

Kromě ptáků se na Kosteliskách daří také mnoha druhům hmyzu. Entomologové z Východomoravské pobočky entomologické společnosti tu nalezli 99 ohrožených druhů, které jsou zařazeny do Červeného seznamu bezobratlých. Z toho jsou dva kriticky ohrožené a jeden druh brouka dřepčíka (Longitarsus substriatus) byl dokonce považován za vyhynulého v rámci České republiky. Jedná se tak o velmi bohatou a významnou lokalitu hmyzu. „Takovou pestrou škálu biotopů na tak malém prostoru lze v dnešní době nalézt jen velmi vzácně,“ sdělil entomolog Ondřej Konvička.

Podívejte se na video o Ptačím parku Kosteliska

Ptačí park Kosteliska se rozprostírá v nivě říčky Kyjovky v bezprostřední blízkosti ornitologicky atraktivních Mutěnických rybníků. Jedná se o velmi dynamické prostředí – v minulosti tu byl několikrát rybník, mokřad, nivní louka a pole, některá vyvýšená místa jsou suchá a písčitá se zbytky pískomilné vegetace. Díky podpoře veřejnosti se loni podařilo vykoupit 2,7 hektaru pozemků a dalších více než pět hektarů je velmi nadějně rozjednáno. Nákupy na Kosteliskách jsou kromě darů spolufinancovány z projektu Interreg V-A SK-CZ Zelené horizonty. Další pozemky jsou ve správě od Biologického centra Akademie věd a města Dubňany.

Přečtěte si  Mendelova univerzita se odvolala proti odnětí akreditací pro doktorská studia v ekonomických oborech

Zdroj a foto: ČSO

Doporučujeme

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*