Začala velká přestavba nádraží ve Vsetíně, vznikne dopravní terminál

Vizualizace vsetínského nádraží po rekonstrukci

Měsíc před Vánocemi začala kompletní rekonstrukce stanice Vsetín. Stavbu s celkovými náklady přes tři miliardy korun realizuje sdružení společností OHLA ŽS, STRABAG Rail a AŽD. Během následujících měsíců se upraví nástupiště a vznikne podchod pro cestující. Nová výpravní budova, která nahradí současnou, bude sloužit jako společný odbavovací terminál pro železniční i autobusovou dopravu.

O rekonstrukce vsetínského nádraží jsme naposledy psali v tomto článku.

„Hlavním cílem je zajištění bezbariérového přístupu na nová nástupiště, zvýšení rychlosti projíždějících vlaků a současně i vyšší bezpečnost provozu,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Z důvodu zásadní změny celkového kolejového řešení ve stanici Vsetín bude stávající výpravní budova nahrazena novým dopravním terminálem. “Ten bude sloužit pro potřeby cestujících ve vlakové i autobusové dopravě a pro zajištění provozního zázemí železniční stanice,” doplnil Svoboda.

Ve stanici se momentálně nachází osm úrovňových nástupišť. Nově zde budou tři s celkem pěti nástupními hranami. K dopravnímu terminálu přiléhající vnější nástupiště bude mít délku 350 metrů, směrem na Horní Lideč bude pokračovat jako jazykové s délkou 100 metrů. Dále zde bude ostrovní nástupiště dlouhé opět 350 metrů, přístupné podchodem a po schodišti nebo výtahem. Naproti dopravnímu terminálu z opačné strany kolejiště bude zřízeno další vnější nástupiště s délkou 160 metrů. Ochranu cestujících před nepřízní počasí podle železničářů zajistí zastřešení.

Terminál bude mít dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží, které bude propojeno s navazujícím podchodem. Hlavní čekací plochy pro cestující budou umístěny v odjezdové hale v prvním podlaží. Navazovat budou přímo na pokladny. V suterénu objektu budou umístěny toalety. Počítá se s propojením prostorů otevřeným schodištěm s výtahem a eskalátory.

V plánu je parkovací dům

Ve spolupráci s městem dojde k výstavbě parkovacího domu, který bude sloužit nejen pro potřeby cestujících, ale zároveň bude řešit parkování v centru Vsetína. V rámci stavby budou zřízeny také dva podchody. “Jeden povede na nová nástupiště, současně zajistí i propojení centra města s místní částí Na Lapači. Druhý nahradí stávající přechod ve Štěpánské ulici a přejezd v ulici U Křivačkárny, které budou zrušeny,” upřesnil Svoboda.

Zdroj a foto: Správa železnic

Doporučujeme


2 Comments

 1. Jenom aby to nedopadlo jako s dopravním terminálem v Uherském Brodě, kde se také opravovala nádražní budova a budovala nová nástupiště.
  Přitom se však také jaksi mimoděk zrušila jedna průjezdná kolej. Skutečnost je popsána zde:
  Strategické dokumenty Zlínského kraje
  Koncepce rozvoje kolejové dopravy Zlínského kraje
  Analytická část – CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007343
  Uzel Uherský Brod
  Přestupní časy jsou zde negativně ovlivněny neadekvátním uspořádáním železniční stanice po nedávné rekonstrukci.

  • Na rozdíl od Německa, kde nádraží i koleje patří jednomu subjektu (DB), v ČR jde o různé organizace (ČD a SŽDC).

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*