Začínají práce na přehradě Baška. Rekonstrukce bezpečnostního přelivu přinese větší odolnost proti povodním

Vodní dílo Baška na potoce Baštice se po šesti desetiletích bezpečného provozu dočká rekonstrukce bezpečnostního přelivu. Tato zásadní úprava umožní bezpečné a spolehlivé převedení extrémních povodní a poskytne odolnost vůči vlivům kontrolní tisícileté povodňové vlny. Stavební práce, jejichž náklady ve výši 120 milionů korun pokryje státní podnik Povodí Odry z vlastních zdrojů a bez jakýchkoli dotačních prostředků, by měly být dokončeny v roce 2025.

V rámci rekonstrukce bude provedeno pravobřežní zavázání hráze, stabilizace abrazního břehu, nový železobetonový objekt s novou strojovnou spodních výpustí a ocelová lávka ke strojovně. V nejhlubším místě nádrže vznikne nový železobetonový objekt celkové délky cca 80 m, který nahradí stávající spodní výpust, jež bude v rámci stavby odstraněna. Většina nového sdruženého objektu bude trvale pod vodní hladinou, respektive přesypána zeminou tělesa hráze. V zátopě nádrže bude viditelná pouze přelivná hrana a nová strojovna spodní výpusti. Z koruny hráze povede ke strojovně ocelová lávka. V podhrází bude sdružený objekt pokračovat portálem odpadní štoly a vývarem, který bude napojen na stávající odpadní koryto. Vývar je navržen tak, aby jej v budoucnu bylo možné přemostit a cyklostezku připravovanou obcí Baška převést do pravé části údolí.

„Rekonstrukce nebude mít zásadní vliv na komfort bydlení v obci Baška. Významně je však omezena rekreace v letních měsících, vzhledem k nutnosti vypuštění celé nádrže v roce 2022. Děkuji všem za vstřícnost a pochopení,“ řekl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

Nánosy z nádrže byly odtěženy v roce 2013. Proto v rámci stavby nebude potřeba odtěžit nánosy, které jsou v nádrži nyní nevýznamné a nezhoršují povodňovou ochranu, což potvrdilo nové zaměření.

Přehrada Baška je provozována v rámci víceúčelové Vodohospodářské soustavy Povodí Odry a svým celkovým objemem nádrže cca 1,1 mil. m3 je nejmenší přehradou v povodí Odry. Leží na potoce Baštice, pravostranném přítoku řeky Ostravice.  V nejbližším časovém horizontu bude provedeno kácení a mýcení včetně budování staveništních komunikací i zařízení staveniště, “ doplnil technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček.

Vodní dílo Baška má zemní hráz se středním těsněním z jílových spraší o celkové délce 963 m a maximální výšce 7,9 m. Vodní dílo bylo budováno na místě bývalého vytěženého hliníku cihelny v letech 1958 – 1961 a uvedeno do provozu v  roce 1963 pro pokrytí případných nedostatků potřeby vody v průmyslu, situovaném níže po toku, a to kompenzačním nadlepšováním průtoku vody v Ostravici. Vzhledem k umístění přehrady v blízkosti obce Baška, je přehrada využívána i k volnočasovým aktivitám.

Přečtěte si  V Třebíči, za účasti Jiřího Grygara, otevřeli nové planetárium. Nabídne programy pro veřejnost i školy

Autor: red Zdroj a foto: Povodí Odry

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*