Zbytek olomouckého Rejnoku nasunou v říjnu, náplavka už se rýsuje

Vodohospodáři z Povodí Moravy pokračují na protipovodňové ochraně Olomouce. Rýsuje se nová podoba pravobřežní náplavky a novou podobu získává i levý břeh. Dokončená je konstrukce návodní poloviny mostu na ulici Masarykova, kterou budou stavaři v říjnu nasouvat nad řeku.

O novém olomouckém mostu na Masarykově třídě jsme naposledy psali v tomto článku.

Konstrukce návodní části mostu, kterému Olomoučané říkají Rejnok, je dokončena a probíhají na ní natěračské práce. Současně s tím stavaři připravují konstrukci mostu na nasunutí nad řeku a umístění mezi břehy. Dojde k tomu v říjnu s pomocí hydraulických pístů po výsuvné dráze, která je již dokončená.

„Pro účel nasunutí mostní konstrukce nad řeku jsme v ulici Masarykova vystavěli vyvýšené bloky, na kterých se konstrukce kompletovala. Návodní část mostu je v současnosti umístěna v prostoru na levém břehu přesně v rovině budoucí definitivní polohy mostu. Tato poloha umožňuje přístup k sousedním domům,“ popsal investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.

V příštím roce bude rovněž vybudována tramvajová trať na obou polovinách mostu i jeho předpolí v ulici Masarykova. Celý most bude podle vodohospodářů dokončen během léta příštího roku.

Náplavka získává jasné tvary

Práce probíhají i v dalších částech vznikající protipovodňové ochrany Olomouce. Piloty jsou již dokončené. Poslední čtyři piloty z více než tisíce stavaři vyvrtali a vybetonovali v korytě Moravy v rámci stavby protipovodňové ochrany už v červnu. Tyto piloty posloužily k založení poslední části mostního pilíře, na který bude umístěna právě návodní polovina konstrukce nového mostu.

Pravobřežní náplavka již získává jasné tvary, probíhají práce na obkladech nábřežní zdi. Tu kameníci obkládají žulovými kameny. Po dokončení zahájí práce na dlažbě. I přes dopady koronavirové krize a aktuální situaci v oblasti stavebnictví se zhotoviteli zatím daří řešit výpadky v oblasti stavebního materiálu, konkrétně kamenných obkladů. Tyto dílčí komplikace však nemají vliv na termín otevření náplavky, neboť to je podmíněné až kompletním dokončením mostu na ulici Masarykova.

Na levém břehu již byla dokončena ražba kanalizačního sběrače, mezi mosty vznikla stěna z mikropilot a probíhá betonování železobetonového trámce mezi mosty v celé délce. Po dokončení betonáže zahájíme obklady levobřežní zdi, kterou sestavíme dle požadavku orgánů památkové péče částečně z původních pískovcových kamenů. Na konci září proběhne předání staveniště na ulici Blahoslavova mezi mosty zhotoviteli nové komunikace, která je navazující investicí města Olomouc,“ doplnil Bělaška.

Přečtěte si  Dům přírody v Dolních Věstonicích: Otevřeno nové návštěvnické středisko CHKO Pálava

Most i náplavka jsou součástí protipovodňové ochrany

Společně s dokončením Rejnoka bude dokončena také stavba takzvané II. B etapy protipovodňové ochrany Olomouce. Stavba za 730 milionů korun navazuje na dokončené etapy I. a II. A. Jejím cílem je zvýšení kapacity koryta Moravy v centrální části města a ochrana 20 tisíců obyvatel i majetku v hodnotě tří miliard korun.

„Most vytvoří společně s náplavkou hlavní dominanty nového nábřeží. Rekonstrukce mostu na Masarykově třídě představuje předposlední fázi při výstavbě této etapy protipovodňové ochrany Olomouce. V rámci poslední fáze bude probíhat dokončování stavebních prací, ozelenění a náhradní výsadba, dokončení náplavky a propojení mostů na Masarykově třídě a Komenského ulici,“ dodal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Zdroj a foto: Povodí Moravy

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*