Železničáři řeší nadměrný hluk v Židlochovicích, místní si stěžují

Nádraží v Židlochovicích je konečnou stanicí nedávno obnovené trati z Hrušovan u Brna.

Obnovená trať z Hrušovan u Brna do Židlochovic má nečekaný problém. Místní obyvatelé si stěžují na nadměrný hluk. Ten nepochází ze samotných projíždějících vlaků, ale vzniká kvůli takzvanému režimu aktivního odstavení, který se používá na soupravách RegioPanter.

Protihlukové stěny nestačí

Židlochovice jsou konečnou stanicí na železniční trati z Hrušovan u Brna, která byla kompletně modernizována a elektrifikována. Provoz začal v prosinci 2019, stavba byla kompletně dokončena vloni v říjnu a v současnosti je ve zkušebním provozu. Součástí projektu byla i akustická studie, která navrhla protihluková opatření zajišťující dodržení hlukových limitů ve venkovním prostoru okolních obytných staveb. V rámci modernizace proto došlo k vybudování standardních protihlukových stěn.

Správa železnic však v průběhu minulého roku zaznamenala řadu stížností obyvatel Židlochovic z nejbližších obytných budov u stanice na nadměrný hluk. “Manažer infrastruktury proto zadal další měření, které proběhlo loni v červenci. Z něj vyplynulo, že v nejexponovanějším místě je limit překročen o téměř 10 dB,” uvedl tiskový mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Projíždějící vlaky nejsou problém

Podle železničářů zdrojem hlukové zátěže nejsou projíždějící soupravy, u kterých vzniká hluk v místě kontaktu kolo-železnice a který nyní eliminují nové protihlukové stěny, ale technologické jednotky umístěné na střeše souprav RegioPanter. Jde o využití režimu takzvaného aktivního odstavení, kdy dochází k vytápění či chlazení soupravy a zabraňuje se také zamrznutí vodního okruhu. To vše umožnuje strojvedoucímu okamžitý odjezd.

Souprava je napájena z trakčního vedení a v provozu je především trakční transformátor a jeho chlazení, klimatizační jednotka soupravy a krátkodobě i kompresor. Klíčové přitom je, že u tohoto typu souprav jsou zmíněné technologie umístěny na střeše ve výši přibližně čtyři metry nad kolejnicí. Hluk se tak dostává nad protihlukovou stěnu a šíří se do okolí.  

“Správa železnic se vzniklou situací zabývá a z pozice správce infrastruktury vypsala soutěž na zpracovatele projektové dokumentace, která by řešila možnosti technické ochrany před nadměrným hlukem z odstavených souprav v železniční stanici,” informoval Gavenda.

Součástí zakázky je i projednání navržených opatření s dotčenými orgány státní správy a samosprávou, aby se prokázala vhodnost a realizovatelnost takového protihlukového opatření. “V případě, že bude projektové technické řešení kladně projednáno a získá veškerá nutná povolení, lze předpokládat zahájení realizace protihlukových opatření ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku,” dodal tiskový mluvčí s tím, že nastalou situaci bude třeba řešit systémově i na straně dopravce.

Zdroj: Správa železnic, foto: Wikimedia Commons

Doporučujeme


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*