Zemřel Milan Kundera. Spisovatele z Moravy zná celý svět

V úterý 11. července zemřel spisovatel Milan Kundera. Rodák z Brna patří mezi nejpřekládanější autory na světě. Dožil ve svém pařížském bytě ve věku 94 let. Před smrtí odkázal svůj archiv Moravské zemské knihovně.

Milan Kundera se narodil v Brně v roce 1929 do rodiny hudebníka a muzikologa Ludvíka Kundery, stejné jméno nesl i jeho bratranec básník Ludvík Kundera. Rodina bydlela na Purkyňově ulici nedaleko koupaliště “Dobrák”. Po maturitě začal studovat na pražské Karlově univerzitě literární vědu, později přestoupil na FAMU, kde studoval filmovou režii a scenáristiku.

Kundera zprvu patřil k prominentům oficiální komunistické literatury. V 60. letech se stal jednou z intelektuálních osobností tzv. pražského jara, což se vedle soudobých existencialistických vlivů projevilo i v jeho díle. V roce 1975 odešel do francouzského exilu, ze kterého se nevrátil ani po roce 1989. V roce 1979 mu bylo odebráno československé občanství.

Pozornost zahraničních čtenářů a nakladatelů vzbudila už Kunderova románová prvotina Žert (1967). Světovou proslulost mu zajistil román Nesnesitelná lehkost bytí (1984). Počínaje románem Pomalost (1993) psal své texty výhradně ve francouzštině, překlady do jiných jazyků povoloval jen výjimečně a po pečlivém zvážení.

Milan Kundera se svou manželkou Věrou

Věčná památka v moravské knihovně

Milan Kundera se vytrvale odmítal vrátit do rodné vlasti, a to i po roce 2019, kdy mu bylo uděleno občanství České republiky. Jeho rozhodnutí patrně silně ovlivnil odpor vůči pražskému prostředí, které jej nikdy zcela nepřijalo. Naopak ve Francii našel nový domov a uznání. V roce 1981 mu prezident Mitterrand udělil francouzské občanství, v roce 1990 obdržel Řád čestné legie. Nikdy se ovšem nedočkal Nobelovy ceny za literaturu, ačkoliv byl opakovaně nominován.

Převážně pozitivní vztah si Kundera zachoval ke svému rodnému Brnu a Moravě. Na sklonku života s pomocí své manželky Věry daroval Moravské zemské knihovně svůj osobní archiv, díky čemuž zde vznikla Knihovna Milana Kundery.

Autor: pjk, foto: Moravská zemská knihovna

Související články

Přečtěte si  Průtok v říčce Šišemce na konci června dosáhl úrovně dvousetleté povodně. Vodohospodáři čistí koryto

Doporučujeme


1 Comment

  1. Ke dvěma možným nepřesnostem v článku: Myslím, že Milan Kundera zemřel bohužel už 11. nikoliv až 12. července, jak je uvedeno v článku ZzM. Vycházím z údaje na webu irozhlas.cz ze 12. července, kde je citována autorova manželka, doslova: “…Potvrdila mi to jeho manželka Věra. Podle ní Kundera zemřel včera v 17h…”, konec citace. A také se domnívám, že autor byl především velmi citlivý na překlady svých francouzsky psaných děl do tzv.*) českého jazyka, nikoliv do jakýchkoliv cizích jazyků. K překladům do ostatních jazyků, které nejsou jeho jazykem mateřským, rozhodně takto vysoce citlivý nebyl.

    *) My moravští patrioté hájíme názor, že ve skutečnosti jde o jazyk, který by se měl v tzv. spisovné podobě označovat korektněji pojmem česká moravština; ale konec konců i sám Milan Kundera celý život pravděpodobně věřil, že jde o ryzí češtinu, mající s moravštinou málo co společného. Problematiku moravské země, moravského jazyka a možného obrozování moravské národnosti Milan Kundera snad nikdy ve svých textech neřešil, ale to je jen můj odhad, možná se pletu.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*